april 2023

Morgenkommentar 26.04.2023

Oljen handler på $81,25. Lite nyheter og mer tekniske handel. Vi ser fortsatt litt press på nedsiden for raffinerimarginer, og man skal nok følge litt med her videre for å få litt mer høyfrekvensdata på den økonomiske utviklingen og derav utviklingen for oljeprisen. AKSJEMARKEDET: Negativ børsdag, med Nasdaq som den store taperen. Det skal nevnes at både …

Morgenkommentar 26.04.2023 Les mer »

Morgenkommentar 24.04.2023

OLJE: I motsetning til indikatoren som vi så på i forrige uke, med lavere crack spreads i Asia, som indikerte lavere drivstoffetterspørsel, ser vi at etterspørselen etter Kina sin etterspørsel etter flybensin for innenlands flygninger nesten er tilbake på 100% av nivået fra før covid og internasjonale flygninger nesten på 70% av nivået. Dette er positivt …

Morgenkommentar 24.04.2023 Les mer »

Morgenkommentar 20.04.2023

Oljen; Vi ser crack spreads, raffiner-marginen når olje raffineres til drivstoff, faller i Asia og peker dermed på en svakere utvikling i drivstoffetterspørselen. Dette er nok med på å veie oljeprisen og sendte den under de tekniske nivåene vi er interessert i. I skrivende stund handler brenten mellom 50 og 100 dagers snitt, men med …

Morgenkommentar 20.04.2023 Les mer »

Global Assets skreddersyr den finansielle rådgivningen til deg slik at du får den markedstilnærmingen du ønsker.

Global Assets

Ønsker du morgenkommentar før børsåpning? Meld deg på her: