Analyse

Våre analyser baserer seg i hovedsak på fundamentale forhold. Vi bruker tekniske indikatorer når det kommer til timing av investering. Vi sender ut aksje- og valutakommentarer til våre kunder med spesifikke handelsforslag og markedskommentarer. Global Assets analyseunivers består av de mest likvide aksjene på Oslo Børs, samt aksjer og ETF'er på en rekke børser i Europa og USA. I tillegg har Global Assets analysedekning på flere valutakryss.

For å få tilgang til anaylsearkiv send en epost til post@globalassets.no