GAT Faktor.png

GA Faktor

Skjermbilde%25202020-11-23%2520131827_ed

Hvorfor GA Faktor?

 

Kortsiktig analyse - bedre kontroll på risikoelementene

 

Metodisk tilnærming

Lav korrelasjon til markedet-diversifiserende

Lavere nedsiderisiko enn markedet

Kan gå i cash i dårlige tider

Ingen bindingstid

Porteføljens Forskningsresultater

Før GA Faktor ble lansert brukte vi lang tid på å forske og jobbe oss frem til den strategien vi mener gir den beste balansen mellom risiko og avkastning. Hadde man fulgte denne strategien i omtrent de siste 20 årene (frem til vi lanserte i mai), ville resultatet se slik ut.

Backtestet avkastning:

For mer informasjon ta kontakt per epost til:

post@globalassets.no