Global Assets Dynamic

Global Assets Dynamic er et kvantitativt globalt aksjefond. Fondet har som mål å redusere store nedsidebevegelser ved bruk av derivater. Fondet skal være et diversifiserende element i din aksjeportefølje.

Global Assets Dynamic er et kvantitativt forvaltet globalt aksjefond med en aktiv volatilitetssikring via VIX-produkter. Fondet investerer kun i selskaper som er i Vest-Europa og Nord-Amerika. Fondet har et krav om at aksjene man investerer i skal ha en minimumslikviditet og være innenfor Norges Bank Investment Management sine etiske retningslinjer.

Fondet har mulighet til å valutasikre og kommer til å ha en aktiv tilnærming til dette via valutaderivater.

Vår investeringsfilosofi er å fjerne den menneskelige bekreftelsestendensen ved å bruke kvantitative modeller. Fondet bruker et sett med dynamiske faktorer da vi ikke prøver å spå hvor markedet skal, men vi allokerer kapital der modellene ser kapitalen flyter.

HVORFOR GLOBAL ASSETS DYNAMIC

NØKKELINFORMASJON

Fovaltningshonorar1,69% ( + plattformavgift 0,29% til Nordnet)
Suksesshonorar20% av meravkastningen sammenlignet med MSCI World All Cap Net Index (i NOK)
LikviditetDaglig
ValutaNOK
Minste tegningNOK 100,-
ForvalterGlobal Assets AS, NO
DepotbankDanske Bank, SE
HandelsmotpartDanske Bank, SE og Saxo Bank, DK
FondsadministratorFCG Fonder AB, SE
RevisorBDO Mälerdalen AB, SE
DomisilSverige
Juridisk typeUCITS

Bærekraft

ESG står for «Environmental, Social and Governance», eller miljø- , sosiale- og forretningsetiske forhold på norsk, og representerer en helhetlig tilnærming til det som kalles bærekraft.  Global Assets AS er opptatt av at våre investeringsrådgivere og kapitalforvaltere tar hensyn til og informerer kundene om bærekraft og eventuelle bærekraftsrisikoer i rådgivningen og forvaltningen.  Bærekraftsrisiko er definert som miljømessige, sosiale eller styringsrelaterte hendelser eller omstendigheter som kan ha en faktisk eller mulig vesentlig negativ innvirkning på investeringens verdi dersom de skulle inntreffe.

Global Assets skreddersyr den finansielle rådgivningen til deg slik at du får den markedstilnærmingen du ønsker.

Global Assets

Ønsker du morgenkommentar før børsåpning? Meld deg på her: