Investeringsrådgivning

Global Assets leverer personlig rådgivning for dine investeringer. Våre kjerneområder er valuta-, aksje- og råvaremarkedet. Vi sitter tett på markedet og kan gi deg skreddersydde råd med dybdekunnskap og forståelse slik at du kan få en effektiv portefølje som er i tråd med ønsket risiko og avkastningsmål 

 

Vi tilbyr investeringsrådgivning innen disse hovedområdene 

 

 

LANGSIKTIG PORTEFØLJE 

Investeringsrådgivning langsiktig portefølje er en tjeneste der investor mottar råd relatert til sin totale investeringsportefølje. En godt sammensatt portefølje vil ha en høyest mulig forventet avkastning til en gitt risikoeksponering, og vil til en viss grad være skjermet mot negative endringer i fundamentale økonomiske faktorer som rentenivå, pris på råvarer, valutakurssvingninger etc.  Målet med investeringstjenesten langsiktig portefølje er å bistå investor i forvaltningen av sine finansielle investeringer med henblikk på å oppnå en høyest mulig risikojustert avkastning på lang sikt for hele sin aktive investeringsportefølje.  

 

 

 

LAST NED NØKKELINFORMASJON 

 

  

LANGSIKTIG INVESTERING 

Investeringsrådgivning langsiktig investering i verdipapirer er en tjeneste der investor mottar råd knyttet til enkeltinvesteringer som etter GA sin oppfatning er særlig godt egnet å eie med en middels til langsiktig investeringshorisont.  Målet med investeringstjenesten langsiktig investering i verdipapirer er å bistå investor i forvaltningen av sine finansielle investeringer med henblikk på å oppnå en høyest mulig risikojustert avkastning på lang sikt for enkeltvise investeringer i likvide verdipapirer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAST NED NØKKELINFORMASJON 

 

 

SPEKULATIV HANDEL 

Investeringsrådgivning spekulativ handel i verdipapirer er en tjeneste der investor mottar råd knyttet til enkeltinvesteringer som etter GA sin oppfatning er særlig godt egnet med henblikk på kortsiktig trading.  Dette vil være verdipapirer som GA forventer vil være gjenstand for en betydelig appresiering i markedet og/eller vil gi et utbytte i nær fremtid som ikke er neddiskontert i den aktuelle markedsprisen. Målet med investeringstjenesten spekulativ handel i verdipapirer er å bistå deg som investor i forvaltningen av dine finansielle investeringer med henblikk på å oppnå en høyest mulig netto avkastning på investeringer i individuelle verdipapirer etter at alle kostnader knyttet til transaksjonene er medregnet. 

 

 

 

 

 

LAST NED NØKKELINFORMASJON 

 

 

SPEKULATIV CFD-HANDEL 

Investeringsrådgivning spekulativ CFD-handel er en tjeneste der investor mottar råd knyttet til enkeltinvesteringer i CFD’er som etter GA sin oppfatning er særlig godt egnet med henblikk på kortsiktig trading.  Med en CFD kan investor få eksponering mot kursbevegelser knyttet til et underliggende finansielt produkt, en referanseindeks eller et instrument uten å eie det. Målet med investeringstjenesten spekulativ CFD-handel er å bistå deg som investor med henblikk på å oppnå en høyest mulig netto avkastning på investeringer i derivater etter at alle kostnader knyttet til transaksjonene er medregnet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAST NED NØKKELINFORMASJON 

 

 

VALUTAHANDEL 

Investeringsrådgivning valutahandel er en tjeneste der investor mottar råd knyttet til relatert til et underliggende valutapar, som for eksempel Euro (EUR) mot amerikanske dollar (USD), henvist til som EURUSD.  Det finnes mange instrumenter som kan gi ønsket eksponering: Spot, swap, opsjoner og termin (forward).  Rådene vil være knyttet til både kjøp og salg.  Målet med investeringstjenesten valutahandel er å bistå deg som investor med henblikk på å oppnå en høyest mulig netto avkastning på handel i valutainstrumenter etter at alle kostnader knyttet til transaksjonene er medregnet.   

 

 

 

 

 

LAST NED NØKKELINFORMASJON 

lang invest risk scale.JPG
Spekulativ handel risk scale.JPG
Valuta risk scale.JPG
Lang port risk scale.JPG
Spekulativ handel risk scale.JPG