© Copyright 2016 Global Assets and Trading. All Rights Reserved.

Investorbeskyttelse

Alminnelige forretningsvilkår
Konsesjon
Verdipapirhandelloven
Verdipapirforskriften
MIFID
MIFID II
Kompliserte instrumenter
 
Egenskaper og risiko knyttet til handel i finansielle instrumenter
Personvernpolicy