Konsesjon

Global Assets har konsesjon fra Finanstilsynet til å utføre følgende investeringstjenester og tilknyttede tjenester:

Investeringstjenester, jf. verdipapirhandelloven § 2-1 (1)

  • Nr 1: Mottak og formidling av ordre

  • Nr 5: Investeringsrådgivning

Tilknyttede tjenester, jf. verdipapirhandelloven § 2-6 (2)

  • Nr 4: Tjenester tilknyttet valutavirksomhet i forbindelse med ytelse av investeringstjeneste

  • Nr 5: Utarbeidelse og formidling av investeringsanbefalinger, analyser og generelle anbefalinger

https://www.finanstilsynet.no/konsesjonsregisteret/detail/?id=179806