Morgenkommentar 01.09.2022

Oljen OPEC kom med oppdaterte balansetall for dette året og neste år. De kutter tilbudsoverskuddet i to ned til 400k fpd. For neste år går de fra å forvente et overskudd på 900k fpd overskudd til 300k fpd underskudd. Selv med dette stilte de seg bak Saudi sin uttalelse om at de kan ta grep for at futuresmarkedet skal reflektere det reelle markedet. Mye av endringen av estimater er grunnet endring i metodologi. De har gått fra å forvente at landene skal produsere det de har som kvote, til å se på «den virkelige verden». Så for de som tror at dette endrer deres interne syn og hva de vurderer bak lukkede dører, kan man tenke om igjen. Det er nok ingen som faktisk trodde at OPEC ikke så på de reelle tallene. Brent handler 95,00USDb med WTI på 88,92USDb

AKSJEMARKDET: Ser vi over dammen er den kun energi og utilities som er i pluss i år. Dette er også de to sektorene som analytikerne hever mest når man ser på 12m forward PE basis. De svakeste sektorene, når det kommer til EPS justering, telekom som har blitt nedjustert med 6,5%, materials ned 4,37% og tech ned 2,74%. Dette er fra 1. juli til i dag, altså igjennom Q2 rapporteringen. Energy har blitt oppjustert med 8,18%. Klart den beste sektoren av naturlige årsaker.

Energiutfordringen i Europa vil fortsette å påvirke aksjemarkedet og når vi til og med ser at 25% av EPS for SP500 kommer fra Europa, ser man hvor integrert det globale markedet er.

I det korte bilde ser vil at rentene stiger i Europa etter inflasjonstallene i går, så man kan forvente seg ytterligere en svak dag på den europeiske børsen i dag.

NHY/AA: Alcoa meldte forleden dag at de kommer til å kutte én av tre linjer på fabrikken deres på Lista over de 14 neste dagene. Dette vil redusere den årlige produksjonen med 31k tonn. Vi ser at Speira GmbH vurderer å kutte sin produksjon i Tyskland med 50% og NHY planlegger å stenge ned et smelteverk i Slovakia. For å produsere ett tonn med aluminium så trengs det 14 Mwt med energi. Vi ser også et zinc er under press, og der kreves det 4 Mwt per tonn. Vi har ikke sett noen effekt på aluminiumsprisen, men vi har sett den siste halvannen mnd at prisen har steget med $150/tonn. Vi mer kapasitet stenges ned kan det være interessant å følge med på disse aksjene.

MAKRO/FX

Amerikanske arbeid og sysselsettings rapporter underbygger synet om høyere renter som igjen gir økt nedsidepress på børsene. FEDs signaliserte  nedbyggingen av den heller enorme balansen starter og effektene av dette gjenstår å se. 10 års renter på 3,192 prosent med 30 år på 3,306 prosent, rentebanen blir således bratt i korte enden for å være heller flat utover på tidsaksen. USD indeks på 108,95  EURUSD omsettes rundt paritet.  I dag slippes flere tall fra arbeidsmarkedet, nye trygdesøkende  ventes på 248k som er på linje med forrige uke. ISM indekser slippes KL1600, nøye fulgte av sentralbanken.

I Østen har vi som i USA røde tall på børsene, de fleste børser ender 1,5-2,0 prosent lavere. PMI fra Kina inn på 49,5 mot ventet 50,2 og underbygger usikkerheten i det kinesiske markedet. YEN på nivåer ikke sett siden millennium feiringen, 139,35 mot USD. AUD på 0,6835 mot USD. Yuan på 6,9125 mot USD.

Inflasjonen i Unionen ett tick høyere enn ventet, ECB skvises opp i ett hjørne og spørsmålet blir hvor stor rentejusteringen blir. I dag slippes ledighetstall, 6,6 prosent er ventet. Euroindeks på 108,00 CHF forsetter å svekkes mot en noe styrket EUR, 0,9820, GBP fortsetter å slite, politisk uro samt usikker inflasjonsbilde bidrar. GBPUSD på 1,1590 og EURGBP på 0,8640.

Gull omsettes 1 718USDo. Kobber på 3,4765USDp. Aluminium på 2.365USDt, re- prisingen av de harde råvarer fortsetter mens de Softe råvarer forsetter høyere, hvete på 826,3USDb, Mais på 671,0 USDb Ris på,17,870USDp og ikke siden krisen i 2005 har Ris handlet på disse nivåer.

Norges Bank kunngjorde kjøp av valuta for 3500MNOK pr dag i september, nesten 400m EUR hver dag. Isolert sett krone negativt, spennende å se om oljeindustrien salg av valuta matcher. Tallene er overskudd i handle med utlandet og Gass bidrar her sterkt. Krona svekket seg med tallene. EURNOK åpner torsdagen 10,0250, gode 20 øre høyere en onsdagen. USDNOK over 10, 10,0050 og SEKNOK på 0,9350, GBP koster 11,5950. Svekket NOK er som alltid gode nyheter for de med oppgjør i valuta mens importørene som ikke har valuta på bok eller i kontrakt må betale mer for sine varer

Hvis det var noen ord og uttrykk du ikke forstod, referer vi gjerne til dette «Finansopediet»: https://www.tiderpenger.no/finansopedia/

Global Assets skreddersyr den finansielle rådgivningen til deg slik at du får den markedstilnærmingen du ønsker.