Morgenkommentar 01.11.2022

Oljen;  Om en måned (5. desember) starter sanksjonene mot russisk olje til sjøs og EU baserte forsikringsselskaper kan ikke forsikre russiske skip. Dette betyr at vi kommer til å få et strammere marked. Vi er derfor fortsatt underliggende bull til oljen fremover. Brent handler 94,04USDb mens WTI omsettes 87,72USDb

AKSJEMARKEDET: Siste handelsdag i oktober i går og vi fikk en laksedrevet oppgang her hjemme. God dag i Europe, men litt svakere i USA. Det er nok siste tids oppgang som tar seg en liten pause før FED møtet. Ikke bare har vi FED møte, men det er nonfarm payroll på fredag, mellomvalg på tirsdag 8. november og inflasjonstall 10. november. Med andre ord to ganske hektiske uker i USA. Det kan da være en tanke å se litt mer her hjemme og se på selskaper som er lite korrelerte til totalmarkedet. Her hjemme er det, basert på den siste månedene, RECSI, SALM, FRO, MOWI, YAR, ORK, PGS og EQNR. Golden Ocean har også en meget lav korrelasjon på 18,5%. I etterkant av disse hendelsene kan det være interessant å løfte synet litt igjen.

Statistisk sett i USA så er fjerde kvartal i et mellomvalgsår det sterkeste kvartalet samt at november historisk sett er en av de sterkeste månedene for aksjer i USA. Ser vi tilbake 40 år, har 69% av novembermånedene endt i pluss, og 90% de siste 10 årene.

GOGL: Selskapet har de siste 2 månedene beveget seg i en relativt klar range hvor nivåene er 85 til 95. Som regel tester aksjen gulvet i 85 intradag ved å handle under ned på 83-tallet for så å ende greit over 85 igjen. Dette så vi både fredag og i går. Ratene for alle segmenter har stort sett falt siden medio oktober og de falt også i går, likevel snudde aksjen i går i blått etter å ha handlet ned 3,4% på det verste. Ofte, men ikke alltid, ser man aksjen snu før ratene mot oppsiden og hvis dette også stemmer denne gangen vil man kunne se blå rater i løpet av denne uken. Så lenge GOGL handler på 80-tallet her er det lov å konstatere at chartet er intakt og se etter oppside.

MAKRO/FX

I dag slippes viktige ISM  Manufacturing PMI indeks. JOLT Job Openings også på agendaen, ett tall FED vurdere nøye, tallet ventes fall noe fra 10,053M til 10,0M. 2 års renter på 4,465 prosent  med 10 åringen 4,036 prosent,  lange 30 åringen på 4,157 prosent .USD indeks ligger 110,95 og EURUSD på 0,9928 på morgenkvisten etter en tur 0,9880 i USA handel. EURUSD midt i siste tids rangebilde.

I Østen fikk vi Caixin PMI fra Kina, 49,2 mot ventet 49,0 som igjen var opp fra 48,1 ved siste måling. RBA hevet renter med 0,25 prosent til 2,85 prosent som igjen var i tråd med forventninger. YEN handler 147,95 mens AUD ligger  0,6435  mot USD og Yuan handler 7,2916 mot USD. Vi henger på utviklingen i krysset USDYEN siste periode, og her bli spenning til om krysset igjen beveger seg mot 152, vil igjen BoJ intervenerer.

I Unionen kom inflasjonen inn høyere enn ventet, 10,7 prosent åå var godt over 10,2 prosent ventet og 9,9 prosent sist. Alle indekse var høyere, kjerne på 5,0 prosent mot ventet 4,8 prosent åå . Tallene underbygger ECB sin rentepolitikk og øker sannsynligheten for tilsvarende øking ved neste møte. En rekke tyske tall i dag samt tall fra boligsektoren i UK. Tyske 10 år på 2,133 prosent med UK 10 på 3,566 prosent. Euroindeks på 111,78 mens EURCHF handler 0,9915 og  GBP på 1,1536 mot USD og 0,8605 mot EUR.

Gull på 1.647USDo mens Kobber omsetter3,4600USDlb. Aluminium på 2.229USDt. Hvete og korn generelt høyere etter Russland trakk seg fra  avtale om safe passage for skip med korn. Hvete på 879USDb med Mais på 692USDb. Ris på 17,110USDp

Norges Bank vil i november kjøpe valuta for 3700 millioner NOK pr dag. Isolert sett ett tall for svekket kroner men har sjelden den påvirkning en skulle tro,  selv om  beløpet er av denne størrelse. (https://www.norges-bank.no/tema/markeder-likviditet/Valutakjop-til-SPU/).  Risk bildet og olje påvirker kursleie betraktelig mer.  Torsdagsrentemøte som nevnt tidligere er  main event her hjemme denne uken og markedet opprettholder sin tro på 0,5 prosent hike til 2,75 prosent.  Krona mot sterke siden, EURNOK på 10,2490 mens USDNOK handler 10,3275 og SEKNOK 0,9425 og GBP koster 11,9150.  Under ser vi EURNOK kursleie siden august.

Hvis det var noen ord og uttrykk du ikke forstod, referer vi gjerne til dette «Finansopediet»: https://www.tiderpenger.no/finansopedia/

Global Assets skreddersyr den finansielle rådgivningen til deg slik at du får den markedstilnærmingen du ønsker.