Morgenkommentar 02.01.2023

Oljen Året 2022 ga oljen en oppgang på 10% og 4% for WTI. Dette virker ikke som det store, men for de som ikke har levd med hodet i sanden i 2022 vet at året har bydd på en ekstrem volatilitet. Året startet og avsluttet med søkelys på covid, mens mellomspillet var drevet av krigen i Ukraina. Oljen har steget omtrent 10% siden bunnen i desember, og mye har vært drevet av Kina som åpner mer opp basert på frykt for svekkelsen av økonomien ved drakoniske covidtiltak.

Rent teknisk er oljen på vei opp mot motstand på 92, det er dog viktig at vi holder 83-nivået som vi brøt igjennom siste handelsdag i 2022.

AKSJEMARKEDET: Vi avsluttet året relativt flatt, men ble trykket ned av en svak Equinor har på hjemmebane. Vi så at energiaksjene i Europa var svake de to siste dagene, i motsetning til amerikanske energiselskaper. Året som en helhet var det svakeste siden 2008.

Vi starter året med en forward PE på ca 17,52x for SP500 mot snittet i dette millenniet på 17,58x. For OSEBX er forward PE på 8,63x mot snittet på 13,74x. EU Stocks 600 har en forward PE på 12,1x mot snitt på 13,93x. Det er med andre ord mer oppside å spore, basert på forward PE i Norge, sammenlignet med USA og Europa. Vi velger å se tilbake 22 år, da vi er i et nytt rentescenariet de siste 10 årene. Sammenligner vi de siste 10 årene ligger PE nivåene betydelig lavere enn snittet sine, utenom den svenske indeksen som fortsatt ligger høyere enn 10 års snitt. Dette er faretruende. Basert på 10 års snitt er det Norge og Køben som har blitt repriset mest og tilbyr mest oppside.

Futurene peker blandet i Europa ved åpning og vi ser ikke en energi i markedet som tilsier at dagen i dag blir nye fyrverkeri. Som nevnt under er USA stengt i dag noe som vil holde volumet nede på de fleste børser.

MAKRO/FX: Året begynner med en rekke land på høytidskalender og derav stengte. USA og Canada er begge ute mandag så liten likviditet i råvarer, renter og valuta. USD ligger 1,0695 mot EUR og indeks på 103,23. USDCAD på 1,3550. Renter har steget jevnt og trutt igjennom romjul og vi har 10 åringen på 3,879 prosent. 2 år på 4,427 prosent og 30 åringen ligger 3,975 prosent. Det kan synes som videre press mot oppsiden er i kortene da inflasjon langt fra er bekjempet. Sentralbankene er tydelige i sine vurderinger.

I Østen var de største markedene stengt, Kina, Japan og Australia alle ute. Store spenning til Kina og Covid nyheter. Vi er også bekymret for eiendomsmarkedet og effekter her med nedjusterte vekstanslag.  USDYEN handler 130,94 mens AUD ligger 0,6810 mot USD. Yuan noen sterkere inn i det nye året, 6,8960 mot USD.

I Europa holder Unionen oppe sammen med Norge, Sveis og UK holder stengt. Vi får PMI indeks fra Unionen og Tyskland. Renter stiger bratt i Europa og kan fort bli en stor utfordring for Italia, Hellas og land med høye låneforpliktelser. ECB som FED tydelige så rom for litt politisk uro fra mot våren. Tyske 10 år på 2,565 prosent mens Italia 10 ligger 4,700 prosent. Spania på 3,649 prosent mens UK 10 ligger 3,649. Euroindeks på 117,16, EURCHF på 0,9880 og GBPUSD på 1,2075 og EURGBP på 0.8860. EUR kan virke noe overvurdert.

Gull på 1.830USD/oz, høyeste nivå siden sommer 2022 og blir ikke overrasket om oppside press fortsetter. Kobber på 3,820 USD/lb mens Aluminium ligger 2.380USD/mt. Hvete på 791USD/bu med Mais på 678USD/bu. Ris handler 18,357USD/cwt. Ris på høyeste nivå siden spike rundt finanskrisen og er opp 25,48 prosent siste året.

Norges Bank nedjusterte sine valutaer kjøp til 1500 millioner pr dag. Utviklingen i gass og oljepris vil styre behovet for avsetninger i valuta. Ingen store nyheter er hjemme, men politiker og sentralbanken bør vurder effekter av inflasjon, renter og kostnader ikke betatt i inflasjonsrapporten. «Too much too fast» kan for «back fire» og skape stress i økonomien som landet ikke er tjent med.  EURNOK på 10,4860 og USDNOK ligger 9,8320. SEKNOK på 0,9455 og GBP koster 11,8925.

Hvis det var noen ord og uttrykk du ikke forstod, referer vi gjerne til dette «Finansopediet»: https://www.tiderpenger.no/finansopedia/

Global Assets skreddersyr den finansielle rådgivningen til deg slik at du får den markedstilnærmingen du ønsker.