Morgenkommentar 02.02.2022

God morgen, Kenneth

OPECmøtet i dag og vi ser risikoen på nedsiden for oljen. Med priser på disse nivåene er det mer sannsynlig at OPEC melder om en økning på mer enn 400k enn lavere. Dette mener vi i så fall vil være en kortsiktig dipp, da det underliggende bildet er at OPEC ikke makter å følge opp sine produksjonsmål. Vi er langsiktig positive til oljen, men man skal utnytte volatiliteten om man får den.

For de som ser mot en slik trade bør man være klar over de kortsiktige toppene og bunnene de siste dagene. Toppen vi hadde på fredag ligger ca 3% over nåværende nivåer, mens bunnen ligger ca 4,5% lavere.

AKSJEMARKEDET: Vi fikk industritall fra USA i dag, nye bestillinger fra produksjonen. Her ser vi at ordrene er lavere enn i desember. Det har vært mye snakk om flaskehalser og frykt for videre høy inflasjon, noe som kan ha ført til at innkjøpssjefene har gjort tidligere bestillinger eller kanskje justerer sin produksjonslinje for å hensynta disse flaskehalsene. Uansett årsak så kan dette være en kanarifugl i gruve når det kommer til inflasjonen videre. Hvis det stemmer vil det være meget positivt for aksjer, da FED ikke trenger å heve renten like mange ganger, noe som igjen er positivt for «risk on assets». Feds Bullard var ute og snakket i går, ser arbeidsledigheten under 3 prosent i løpet av året og ikke siden tidlig 50 tallet har ledigheten i USA vært så lav, videre så han en rentejustering nå, usikker på prosentvise økningen ,  0,25-0,5  prosent for så å kjøpe seg tid og evaluere status rundt inflasjon, covid og temperaturen i økonomien utover året og da heller skyve en eventuell neste justering

For de som er underliggende bull til markedet vil et brudd over 200 dager på Nasdaq være positivt. Vi merket i går at det ikke var veldig mye driv for brudd igjennom 15 000, 200 dager ligger på 15 021. Får vi et brudd over 15000-15021 er det naturlig at vi skal teste 15700-800 nivået. Der har vi en trendlinje helt tilbake fra mars 2020, samt 100 og 50 dagers glidende snitt. Ser vi på volatiliteten er den litt fallende, samt vi ser money flow snart på positiv side. Videre ser det ut som MACD har bunnet ut og RSI på vei oppover. Første utfordring er som sagt 200 dagers snittet, men får vi bruddet opp ser vi en oppside på ca 5%.

En naturlig trade blir da å ha stopp ved close dagen før bruddet over 200 dagers glidende snitt med target på ca 15700.

MOWI: Det tok lang tid men den kom til slutt. Knakk 200 d ma @ 220 i slutten av november i fjor og har nå dekket gappet opp til nåværende 200 ma @ 222,86. Nivået samsvarer med bunnene gjennom brorparten av fjoråret tilbake til mai. Opp omlag 10% fra bunnene gjennom desember og januar mnd. Rent teknisk skal den møte litt motstand her, men momentumet er igjen positivt med seks uavbrutte positive dager i strekk i et generelt svært urolig marked. En del analytikere har den siste tiden også hengt seg på dette momentumet, senest i går med Nordea som tar aksjen fra hold til kjøp, for øvrig uten å endre tp 250,-. Pareto opprettholder MOWI i sin februarportefølje. Lakseprisene forventes fortsatt sterke, men det visste man jo også for 6 dager siden da den handlet NOK 200,-

MAKRO/FX

USD handler noe lavere, indeks på 96,30 med EURUSD 1,1270. Det er en positiv undertone i det amerikanske markedet og vi har sål langt en sterk børsuke.  Renter holder seg i smal range, 10 åringen på 1,791 prosent.

Det er lite med makortall på agendaen i dag.

I Østen stiger Nikkei 1,68 prosent mens Sydney er opp 1,17 prosent. Resten av de store børsene holder stengt. Kina holder stengt ut uken. YEN noe sterkere, 114,75 mot USD, Yuan på 6,3730 mot USD.

I Unionen slippes produksjonspriser, 1,2 prosent mm er konsensus, 22,9 prosent åå. Videre får vi konsumpris indekser, 4,4 prosent åå er konsensus ned fra 5,0 prosent ved siste måling. Euroindeks på 110,60. CHF noe sterkere , 1,0385 mens GBP styrker seg noe mot USD, 1,3525, EURGBP 0,8335.

Gull på 1 797USDo. Sølv på 22,642USDo. Kobber på 4,4360USDp. Aluminium på 3 043USDt.

Krona handler mot sterke siden, riskbildet ute og de sterke olje og gass prisene bidrar positivt, en skulle kanskje argumentere for at NOK burde vært langt sterkere om en ser på statsfinansene. EURNOK åpner onsdagen 9,9550 med USDNOK på 8,8365 og SEKNOK 0,9550.

Global Assets skreddersyr den finansielle rådgivningen til deg slik at du får den markedstilnærmingen du ønsker.