Morgenkommentar 02.03.2022

OLJE: Ekstrem bevegelse på oljen i går og en ekstrem bevegelse i dag. Vi nevnte mulighet for en long trade med fokus på gap fill, men man fikk jo den bevegelsen ganger. Mye er nok drevet at en del utsteder er negativ gamma, dvs at en del utstedere har utstedt opsjoner for en stund siden som var kraftig out of the money, men som nå ikke er hedget nok og må krafse til seg underliggende assets for å dekke risken sin. Det var 14000 åpne calls, eller 14m fat, open interest på $105 og på $110 ligger det 16000 calls… Da vi første skrev denne kommentaren i går kveld skrev vi følgende «så i brent kan vi fort se en videre trøkk oppover hvis dette beveger seg i den retningen. En utsteder ønsker å ligger risknøytral, så de vil hedge seg helt opp til $110 og når vi nærmer oss forfall, som er 17. mars, og vi ligger rundt $110 vil man nok oppleve en del volatilitet rundt det nivået.» Vi ser i dag at med eskalerende ordlyd og et IEA som advarer om svekket energisikkerhet, legger du dette opp sammen med opsjonsposisjonering, får vi bevegelsene vi har sett de siste 24 timene.

FRO: Vi ser at opsjonsvolumet på FRO i USA steg kraftig i går. Ca 7x vanlig volum. Nesten hele volumet var callopsjoner. I det korte bildet ligger Max Pain på $8, dvs ca 16% lavere enn gårsdagens close, men ser vi på aprilopsjonene ligger max pain på $12, dvs ca NOK 20 over dagens nivåer.. FRO har gått ekstremt i det korte bildet, men i likhet med olje, kan man også få videre ekstreme bevegelser her… I likhet med oljen, vil man oppleve her mye svingninger og muligheter som åpner seg.

DNB: EU-banker fått kjenne på usikkerheten i totalmarked og uklare økonomiske ringvirkninger av sanksjoner på det finansielle plan mot Russland. DNB av fra årstopp 220,50 nede og tester lave 190-nivået for andre gang. Marginalt under 190 torsdag forrige uke. I den grad man kan snakke om støttenivåer i disse dager er DNB`s 200 dagers glidende snitt 193,-. Aksjen har konsekvent tatt imot på 200 dagers glidende snitt siden bruddet opp igjennom i november 2020 corona-året. I en tid hvor alt egentlig er nær umulig å spå utfallet i fra dag til dag er dette i hvert fall noe man kan forholde seg til rent teknisk og DNB er jo uansett normalt sett en relativt god aksje og eie. Bildet endrer seg imidlertid fra dag til dag og man gjør som vanlig klokt i å lage seg ett scenario om smertegrense mot nedsiden.

MAKRO/FX: Biden holdt sine første State of the Union tale i natt, den ble mye preget av utviklingen i Ukraina og USAs deltagelse. Biden var klar på at amerikanske styrker ikke skal utplasseres i Ukraina, men han holdt tett på at artikkel 5 i NATOs avtale sto fast.

Inflasjon og avhengighet av andre land og økonomier også på agendaen. Tanker rundt mer selvforsynthet og da ikke bare på energifronten. Talen ble holdt flere timer etter børsene stengte med røde tall, alle indekser i endte tirsdagen lavere. Renter falt mye i går,

korte bilde av aksen mest. 10 åringen på 1 728 prosent som er det laveste nivået i 2022. I dag skal Powell snakke for Joint Eco Committee så en viss spenning til hans vurderinger. Auksjon i korte rentepapirer, ellers rolig i makrokalender. USD holder seg mot sterke side, USD indeks på 97,50 mens EURUSD omsettes 1,1110. BOC holder rentemøte i kveld, konsensus er en endring i renter, opp fra 0,25 prosent til 0,50 prosent. USDCAD handler 1,2730.

I Østen er de fleste børsindekser røde, råvaretunge  Sydney  mot strømmen, opp 0,28. Nikkei er ned 1,68 prosent mens Hang Seng tar av 1,40 prosent. Shanghai ned 0,10 prosent. Australske BNP tall inn langt høyere enn ventet. En viss spenning til Kina og deres økonomiske vurdering mot Russland. YEN handler 115,15 mot USD mens Yuan holder seg stabil, 6,3115 mot USD.

I Unionen slippes inflasjonstall i dag, årstaken ventes stige noe til 5,3 prosent mot 5,1 prosent i januar. Det slippes også arbeidstall fra Tyskland, 5,3 prosent ledighet er ventet. Det er flere ECB medlemmer på talerstolen. Ett kraftig fall i renter over hele Unionen. Tyske 10 års renter igjen med negative rente, -0,0935 prosent i går aften , spenning til åpningen i Europa i dag. Euroindeks på 110,80. CHF mot sterke siden, 1,0200 mot EUR. GBP noe svakere mot USD, 1,3290 mens stabil mot EUR, 0,8355. Moskva børsene holder fortsatt stengt. Rubel under press.

Gull handler høyere, 1 940USDo. Sølv på 25,180USDo. Kobber noe høyere 4,5670USDp. Aluminium mot oppsiden, høyeste nivå i «mordene tid» og åpner onsdagen 3 549USDt. De softe råvarer også med sterkt sigende kurve. Hvete opp 56,05 prosent siste året, mais opp 31,62 prosent og soya opp 20,59 prosent. Utviklingen vil medfører vanskelig er matsituasjon samt økende inflasjon. Ingen lett situasjon for styrende myndigheter.

Det er lite med lokale nyheter her hjemme, fokus mot risk ute og energiprisene. Krona stort sett uendret siden i går, 9,8805 mot EUR med USDNOK på 8,9025. SEKNOK på 0,9150 mens GBP koster 11,8250.

Global Assets skreddersyr den finansielle rådgivningen til deg slik at du får den markedstilnærmingen du ønsker.