Morgenkommentar 02.03.2023

Oljen; En volatil sesjon for oljen. Gode tall fra Kina og solide eksporttall fra USA tyder på en sunt marked som dro oljen på nordsiden.

Oljeeksporten fra USA økte med 23% og man skal følge litt med på tall fra Asia, da dette kan være et godt tegn på vekst i den regionen. Uansett positivt for olje og vi har søkelys på rangen som vi har vist til tidligere.  Brent på 84,24USDb med WTI på 77,58USDb

AKSJEMARKEDET: Vi fikk nok en svak dag på børsene noe drevet av høyere inflasjonstall fra Tyskland. Dette løftet hele rentekurven i Eurosonen, og 10-åringen vi nevnte i går som hadde en toppish candle. I dag kommer jobless claims som gir et bilde av arbeidsmarkedet, og vi er i en fase i markedet der good news is bad news, da man har flyttet fra soft landing til no landing.

En ny publisering fra Kansas FED peker på at et stramt arbeidsmarked kan holde inflasjon relatert til husleie oppe og de taler for at det vil presse FED til å ha en mer hawkish tone fremover. De har en formel der de ser på forholdet mellom utlyste stillinger og arbeidsledige. Deretter har de regnet på sensitiviteten på noen komponenter av CPI og sett at inflasjon relatert til bolig er mest sensitiv. Vi har sett en tjenesteinflasjon har holdt inflasjonen opp, mens vareinflasjonen holdt det nede. Derfor blir det viktig å følge med på arbeidsmarkedstall fremover, da husleie står for 34% av headline CPI, se  under.

SCHA/ ADE – Schibsted eide litt over 400 M aksjer i ADE 30.11.22. De solgte 24,5M aksjer til NOK 70 1. des 2022. De inngikk ved salget en lock-up-avtale på 90 dager.

Denne er utgått og det er ikke utenkelig at ytterligere nedsalg finner sted nå. Selskapets uttalte hensikt med nedsalget er at provenyet fra transaksjonene primært skal benyttes til to formål: Styrke den finansielle posisjonen til Schibsted ved å redusere netto rentebærende gjeld (NIBD) og gjeldsgrad til rundt 2x NIBD/EBITDA og start av et aksjetilbakekjøpsprogram på opptil fire prosent av utstedte aksjer i Schibsted.  Alt i alt tror vi dette vil slå positivt ut for SCHA om ovenstående finner sted. I det tekniske bildet finnes det støtte ned mot NOK 200-210 i aksjen, litt motstand rundt NOK 230 og første signifikante motstand i området 250-260,-. Aksjen har stort sett vært svært overkjøpt gjennom hele året, men brukt vinterferien til å roe seg ned. Siste uken, ukene, ser mest ut som en konsolideringsfase og 14 dagers RSI er med dette nede på 50 og med andre ord hverken overkjøpt eller oversolgt lengre. Tilbakekjøpsfullmakten ruller videre og alle de litt større eiere som ønsket selge brukte fjoråret på dette og legger til rette for videre opptur.

MAKRO/FX

Det er torsdag og USA slipper tall for trygdesøkende, 192k siste uke og det ventes 195k denne uken. Vi får også tall for produktiviteten utenfor landbruket. Auksjon i korte rentepapirer og FOMC medlem Waller på talestolen. Trykket i arbeidsmarkedet vedvarer og isolert sett er en positiv status selv om det neppe sender renter lavere. 2 års renter på 4,918 prosent og 10 år bryter opp gjennom 4 streken,  4,024 prosent og 30 åringen på 3,975 prosent. USD svekket seg noe gjennom onsdagen, høyere renter bør begrenses svekkelsen.  Vi starter dagen med indeks på 104,65 og EURUSD på 1,0640.

I Østen endte børsene blandet. Nikkei ned 0,06 prosent mens Sydney opp tilsvarende. Hang Seng av 0,85 prosent og Shanghai ned 0,04 prosent.  YEN på 136,64 mot USD og AUDUSD ligger 0,6738,  Yuan noe sterkere, 6,8990 mot USD. Det var auksjon i Japanske 10 års papirer, Rente satt til 0,500 prosent opp fra 0,485 prosent ved siste auksjon.

Onsdagens KPI tall fra Tyskland gir lite rom for brems i rente økninger, ledigheten steg noe mer enn ventet og PMI under konsensus. I dag får vi KPI for hele Unionen, 8,2 prosent over året er ventet. Kjerne ventes på 5,3 prosent. Vi får videre referater fra siste ECB møte noe som vi ikke tror vil overraske nevneverdig. Pill fra BoE på talerstolen og Russland slipper all for sentralbankens USD reserver. Tyske 10 års renter på 2,743 prosent med Italia 10 på 4,580 prosent. UK 10 på 3,886 prosent. Euroindeks på 118,50 med EURCHF på 1,0030. GBP handler 1,1989 mot USD og 0,8875 mot EUR.

Gull på 1.839USDo mens Sølv ligger 20,965USDo. Kobber på 4,1270USDlb og Aluminium omsettes 2.432USDt. Hvete på 713USDb med Mais på 640USDb. Ris på 17.450USDcwt. Kaffe har falt noe tilbake siste dager, ned 22 prosent på året og ligger 184,2USDp. Sukker også noe lavere de siste dager, 20,50USDp. Kakao motsatt og har steget siste dager, 2,854USDmt.

OBOS priser holder seg mot oppsiden, vi finner det litt merkelig at boligmarkedet holder seg så stramt tiltros for økte renter og levekostnader generelt. Fredag får vi flere tall fra bolig markedet og NAV tall for ledigheten. Økt ledighet er neppe noe som blir veid lett av regjeringen og kan være en rentebrems. Vi så Krona svakere gjennom onsdagen og vi holder på vårt grunnsyn om at risken fortsatt er mot svakere valuta. EURNOK åpner dagen 11,0850 med USDNOK på 10,4250. SEKNOK 0,9955 og GBP handler 12,5020.

Hvis det var noen ord og uttrykk du ikke forstod, referer vi gjerne til dette «Finansopediet»: https://www.tiderpenger.no/finansopedia/

Global Assets skreddersyr den finansielle rådgivningen til deg slik at du får den markedstilnærmingen du ønsker.