Morgenkommentar 04.05.2022

OLJE: Vi ser at crack spreads, ikke prisforskjellen mellom crack og kokain, men det viser marginen til raffineriene på produkter som bensin, diesel og jet fuel. Denne spreaden er på det høyeste siden april 2020 og indikere at det er et større tilbudsunderskudd der enn i olje. Dette betyr i våre øyne at det fortsatt er grunnlag for å ha et bull grunnsyn på olje, da sluttproduktet som mye olje blir laget til fortsatt er i kraftig etterspørsel.

For de som ønsker å trade olje, ser vi nå at volatiliteten har begynt å falle og vi er snart tilbake på nivåer vi hadde før ekstremvolatiliteten ved Russland sitt angrep på Ukraina. Volatiliteten er ned på 50 vs 70 i mars, så man kan nå få bedre opsjonspriser om man ønsker å gjøre straddles og andre strategier hvor du implisitt venter at volatiliten skal øke, men ikke vet noe om retning. Ønsker du evt å hedge en del av din Oslo Børs eksponering er det mulig å gjøre via opsjonsmarkedet. Vi ser at volatiliteten i aksjemarkedet har økt, så her vil ikke en hedging være like «billig» som i oljemarkedet.

OSLO BØRS: Vi fikk i går tall fra AKSO, NHY og TEL (samt noen mindre). Både NHY og AKSO leverte bedre enn ventet, men dog svakt. Begge de aksjene ble solgt ned i etterkant av tallene hvorav AKSO endte ned 7,8% og NHY endte ned 0,39%. Det er tydelig at mye av oppsiden i markedet virker priset. Vi har sett SP500, der 329 av 499 selskaper har levert, og i snitt overrasket med en 3,25% beat på earningsen, men i etterkant i snitt falt 0,47% etter tall. Det tyder på at markedet begynner å miste litt troen på prisingen i markedet, gitt den forventede renten og inflasjonen. Det er i vårt syn ikke et markedet der man skal ligge fullinvestert passivt long. Man må ha en aktiv tilnærming eller ha noen hedger. Man kan bruke VIX, put opsjoner eller andre produkter for å sikre seg.

EQNR: Equinor kom med kvartalstall i dag. Omsetning på $36,39mrd mot ventet $34,24mrd. EBITDA på $20,32mrd mot ventet $18,75mrd. Vi ser justert EBIT på $17,99mrd mot ventet $16,84mrd. Fri kontantstrøm på $13,59mrd mot ventet $10,25mrd. De opprettholder utbytte til tross for rekorddtall, men strater runde to av sine tilbakekjøp av aksjer på omtrent $1,33mrd. Solide tall.

STB: Storebrand slår forventningene i dag. Omsetning på Combined ratio på 92% mot ventet 95,12% (jo lavere jo bedre). PTP på NOK 489m mot ventet NOK 309m. EPS på NOK 2,18 mot ventet NOK 1,86. Bedre enn ventet . Solvenskravet var på 184% mot ventet 178,44%, bedre enn ventet. De kommer til å starte tilbakekjøp på NOK 500m og begynne i Q3.

MAKRO/FX: Det duket for FED og rentejustering, markedet en enstemmig i troen på 0,5 prosent heving, som også er i tråd med sentralbankens uttalelser. Svaret har vi kl. 20 med pressebrief 30 min senere, Det slippes PMI indekser litt tidligere på dagen uten at vi tror de vil få mye fokus. 10 års renter ligger 2,975 prosent med 30 år på 3,008 prosent, 2 år på 2,7865 prosent. Det blir som vanlig spenning mot Powell og Feds betraktinger på pressebrifen om de «farer» som lurer. USD holder seg stabil rundt 1,05 med indeks på 103,60.

I Østen holder Kina og Japan stengt. Detaljhandelstall fra Australia inn på 1,6 prosent mot ventet 0,6 prosent. Sydneybørsen ender dagen ned 0,17 prosent. Hang Seng børsen holdt åpen og faller 1,21 prosent. YEN stabil rundt 130 mot USD, AUD på 0,7110 mot USD og Yuan noe sterkere, 6,6450 mot USD.

I Unionen kom PPI inn på 36,8 prosent åå, og underbygger inflasjonsbildet, I dag slippes detaljhandelstall for hele Unionen  og konsensus er 1,4 prosent åå og – 0,1 prosent mm. Det er auksjon i tyske 10 års papirer. Euroindeks på 108,80 og CHF ligger 1,0290 mot EUR. GBP på 1,2480 mot USD med EURGBP på 0,8425.

Gull i smal range, 1 863USDo og Sølv på 22,543USDo. Kobber noe lavere, 4,30USDp. Aluminium igjen under 3k streken, men holder seg på høye nivåer, 2 934USDt. Hvete på 1,044USDt med Mais på 793,4USDt. Ris på 17,045USDt.

Vi får tall fra boligmarkedet her hjemme, en viss spenning til om høyere renter påvirker kjøpelysten og  om markedet kan få en reversering av siste tids oppadgående kurve. Finansministerens regnestykke på Debatten i går tilsa kun 0,5 prosent høyere rente i 2022 noe som er i brudd med tidligere signaler og markedets forventninger, så gjenstår det å se om dette påvirker troen på en noe lavere rentebane.  Hovedfokus mot energipriser og en viss eskalering i Ukraina i forkant av 9 mai hvor det forventes nye signaler fra Putin. Krona noe sterkere, 9,8825 mot EUR og USDNOK på 9,4055 og SEKNOK på 0,9505. GBP koster 11,73

Hvis det var noen ord og uttrykk du ikke forstod, referer vi gjerne til dette «Finansopediet»: https://www.tiderpenger.no/finansopedia/

Global Assets skreddersyr den finansielle rådgivningen til deg slik at du får den markedstilnærmingen du ønsker.