Morgenkommentar 06.04.2022

Oljen Brenten kommer litt tilbake etter at EU ikke inkluderte olje i deres nye runde med sanksjoner. Vi fikk i tillegg litt økning på lagertallene i USA og en sterkere dollar. Alle elementer på en svakere olje. Brent åpner dagen 107,30USDb mens WTI handler 102,30USDb.

AKSJEMARKEDET: Uttalelser fra Brainard, som vi nevnte i morgenkommentaren i går, sendte markedene ned. Fokus mot renter, inflasjon og FEDs balanse, var temaene i går. Det var tydelig et strammere FED som ble spilt i markedet da Nasdaq endte ned 2,26% mot SP500 ned 1,26%. Deutsche Bank mente at FED sine reduksjon av balansen kan i seg selv tilsvare 1pp renteheving («fire rentehevinger»). Vi ser futurene i Europa peke mot den røde siden og man bør vente seg en tung dag. Vi får ikke noe oljepris som hjelper norske aksjer på oppsiden.

Flere og flere investeringsbanker publiserer sine analysert av den inverterte yieldkurven og markedet. Goldman uttaler at medianen er på 20 mnd fra invertert yieldkurve oppstår til resesjon og at snitavkastningen er på 9% det første året etter at inverteringen oppstår. JPM uttaler at i snitt, stiger SP500 med 15% etter invertering og at sykliske aksjer som leverer best. Ser vi dog litt lenger ned i tallene, hadde vi en stor endring i 1980. I forkant av det var det høy inflasjon og et nærmere marked enn vi har nå. Da var gjennomsnittlig avkastning på -7% før resesjon inntraff. Så med vår høye inflasjon og tilbudsutfordringer, er bildet litt mer balansert denne gangen.

ORK: Aksjen har sakte, men sikkert steget oppover fra NOK 75 i starten av mars. Med det volatile bakteppet vi får over oss fra USA og med litt svakere oljepris, kan ORK være en case der man kan plassere litt penger de nærmeste par dagene. Aksjen virker litt «glemt» da den bare rolig beveger seg oppover. Volumene indikerer ingen retning, men tydelig at markedsaktørene har plukket noen aksjer daglig.

MAKRO/FX

The greenback eller USD som den også kalles styrker seg  med stigende renter og mangel på diplomatisk utvikling i Ukraina. US, UK og Australia utvider sitt forsvarssamarbeid og Kina sier dette øker spenningen i regionen. Det kan synes som om vi trenger sårt ett sterke FN eller tilsvarende men  pendelen synes heller være i ferd med å utvikle seg i motsatt retning. Vi ser fortsatt rom for sterkere USD med dagens bakteppe. USD indeks på 99,60 og EURUSD handler under 1,09 og starter dagen 1,0890. Det slippes referat fra siste FED møte i dag, KL2000 . Dette blir dagen høydepunkt og vil synliggjøre diskusjonen internt i sentralbanken om renter og rentekurven. Det vil videre være spenning til hvordan Fed ser på nedtrapping av sin store balanse. Renter som nevnt høyrere, 10 år på 2,626 prosent med 30 år på 2,636 prosent. 2 år på 2,5939 prosent.

I Østen faller børsene med den røde børsdagen i USA. Nikkei er ned 1,39 prosent. Sydney tar av 0,49 prosent. Shanghai flatt etter to dager stengt mens China A50 er ned 0,26 prosent og Hang Seng tar av 1,28 prosent. Caixin PMI fra Kina nede på 42,0 etter 50,2 ved siste måling. YEN på 123,95 mot USD og vi ser AUD på 0,7580 mot USD. Yuan noe svakere, 6,3745 mot USD.

I Unionen har vi en rekke ECB medlemmer på talerstolen. PPI slippes og vi ser 1,3 prosent mm og 31,5 prosent åå som konsensus. Euroindeks på 110,75. CHF holder seg mot sterke siden, 1,0145 mot EUR. GBP noe svakere mot styrket USD, 1,3075 mens styrker seg mot EUR, 0,8335. Vi får PMI fra UK i dag, 57,8 ventet mot 59,1 ved siste måling.

Gull handler 1 923USDo. Sølv på 24,440USDo. Kobber på 4,7725USDp. Aluminium åpner dagen 3 488USDt. De mye råvarer stiger, Hvete på 1,040USDt. Mais på 760,0USDt. Ris på 16,010USDt.

NOK har handlet mot sterke siden siste døgnet. Renter, olje og gass priser bidrar sterkt til verdisettingen. Hus prisene steg her hjemme i går så økende renter og livskostnader har så langt ikke dempet trykket i boligmarkedet. Vi ser EURNOK på 9,5425 og USDNOK på 8,7650. SEKNOK omsettes 0,9280. GBP koster 11,4550.

Hvis det var noen ord og uttrykk du ikke forstod, referer vi gjerne til dette «Finansopediet»: https://www.tiderpenger.no/finansopedia/

Global Assets skreddersyr den finansielle rådgivningen til deg slik at du får den markedstilnærmingen du ønsker.

Global Assets

Ønsker du morgenkommentar før børsåpning? Meld deg på her: