Morgenkommentar 07.03.2023

OLJE/PAIR TRADE: Vi har sett den siste tiden at amerikanske produsenter har gått meget sterkt sammenlignet med norske produsenter og oljeprisen. Ser vi på spreaden mellom Exxon og Brenten, er spreaden nå på det høyeste siden perioden 2015-2017. 10. februar var spreaden på $32,78 og nå på $27,30. Så for de som ønsker en eksponering mot ren olje, men mener at amerikanske oljeselskaper (her representert via XOM), så kan man ta en short i XOM og long brentolje. Vi ligger omtrent 2 stdav fra snittet, sett siste 5 år og vi er 1,84 stdav fra snittet om vi ser tilbake siden slutten av 80-tallet. Teknisk har det også kommet et salgssignal det denne spreaden har brutt ned fra et stigende trendgulv. Brent ligger 86,25USDb med WTI på 80,52USDb.

AKSJEMARKEDT: Et relativt flatt marked går, noe som er veldig sterkt gitt makrobakteppet og utviklingen fredag. Det vi så i går er i tråd med hvordan vi ser for oss uken, men en fortsatt positiv trend foran oss.

Trekker man ut 2020, men ser i dette årtusenet har mars i snitt gitt 1,26% avkastning på verdensbørsen (MSCI World). 13 år i pluss og 9 år i minus i mars er tallenes tale. Vi har startet solid og er opp 1,84%, dette er litt lavere enn i fjor og forfjor. Statistisk sett så skal man ligge long frem til april og deretter ha en med nøytral indeksposisjonering frem til sommeren.

Vi har vært igjennom kvartalsrapportering og vi ser at både i USA og her hjemme har tilnærmet alle selskapene levert. På OSEBX har 66 av 67 levert og på SP500 har 496 av 500 levert. Begge indeksene viser til topplinje- og bunnlinjevekst. For SP500 har også selskapene levert bedre på topp og bunn enn hva markedet venter. Her hjemme skuffet man på topp, men leverte betydelig bedre på bunn, enn ventet. Dette forteller oss at tingenes tilstand i det korte bildet sammenfaller med at man kan innta en litt bullish outlook på aksjer.

SALM/ MOWI – aksjene er blitt solgt ned gjennom februar om lag 10% og 8%. Den gjennomgående melodien de 4 månedene i forkant hvor «alle» dipper ble kjøpt har med det roet seg ned og veien videre er vanskelig å spå da grunnrenteskatten enda ikke er avklart, og den heller ikke vil bli det den nærmeste fremtid. Det vi imidlertid vet er at lakseprisene er kruttsterke inn i Q1 og flere uker er volum gjort på langt over 100NOK/kg. I forrige uke de minste klassene 3-4 kg til 114-115kr/kg samt 6kg+ til 135 uten at vi vet så mye om volum på disse prisene. Vi vet av all historikk at slike priser ikke vil vedvare, men jo lenger prisene holder seg her i inneværende kvartal vil jo nødvendigvis dette slå ut på tall ved neste korsvei og vil da slå analytikeres forventede snittpriser. På det tekniske plan registrerer vi signifikant støtte i SALM på 410-411 og MOWI i området 175-172. Det er egentlig ikke noe i veien for at aksjene igjen kan handle inn februar dippen og på nytt handle hhv 470 (salm) og 189 (mowi). Uansett litt stille før stormen her særskilt når man tar volum i aksjene med i ligningen.

MAKRO/FX

Powell redegjør for økonomisk utsyn ovenfor Joint Economic Committee. Dette er to dagers høring og ett øre til sentralbankens vurderinger uten at vi tror han servere mye nytt.  Vi ser fortsatt at markedet priser inn lavere renter enn sentralbanken. Det er ellers ganske tynt på makorkalenderen. 2 års renter på 4,875 prosent og 10 år ligger 3,948 prosent. 30 åringen på 3,877 prosent. USD uten store utslag i europatid mandag, men har falt noe tilbake mot EUR og som vi viser under er rentespread mellom EUR og USD i favør av EUR da renter her stiger mer enn i USA. Dette vil kunne føre til flow ut a US papirer og inn i Europeiske. USD indeks på 104,25 med EURUSD på 1,0680.

I Østen fikk en del makrotall, kinesiske handelsbalansen viste fallende import og eksport, eksport noe mindre så totalen ble bedre enn ventet.  I Australia hevet RBA renter med 0,25 prosent til 3,60 prosent, dette som ventet. Detaljhandel i Australia steg med 1,9 prosent , langt sterkere enn siste måling hvor vi så fall på 4,0 prosent. Nikkei opp 0,25 prosent mens Sydney la på seg 0,49 prosent.  Hang Seng tar av 0,86 prosent og Shanghai ned 1,01 prosent. Geopolitisk retorikk holder seg på macho nivå og Kina advarer igjen USA og er pro Russland. YEN handler 135,90 mot USD og AUD ligger 0,6700 mot USD. Vi ser Yuan svakere, 6,9455 mot USD.

I Unionen kom detaljhandels tall inn noe svakere enn ventet mandag, 0,3 prosent mot vente 1,0 prosent for siste måned. I dag slippe tall fra Tyskland og nye ordrer til fabrikker. Vi får videre arbeidsledighetstall i Sveits, SNB sjef Jordan på talerstolen. I UK slippes tall fra boligmarkedet og BOE nr 2 er på talerstolen. Tyske 10 års renter på 2,735 prosent med Italia 10 på 4,558 prosent UK 10 på 3,898 prosent. Euroindeks på 119,59. EURCHF ligger 0,9930 mens GBP handler 1,2035 mot USD og 0,8874 mot EUR.

Gull uten store endringer, 1.852USDo, sølv ligger 21,112USDo, Kobber på 4,0725USDlb og Aluminium ligger 2.386USDt. Softe råvarer fortsetter å handle lavere, hvete på 695USDb med Mais på 637USDb. Ris på 16,963USDcwt.

Regjeringen med budsjettsamtaler her hjemme, vil tro de ikke ønsker mer uro i en tid hvor det har svingt mye for den sittende regjeringen og signaliser intet økt skattetrykk uten å være veldig spesifikk. Budsjett må ha støtte av andre så liten grunn til å tro dette blir fasit.  Vi ser at penger kanaliseres til flere typer sikkerhet, forsvar samt energi og beredskap.. Krona fortsetter å handle svakere, ingen endringer i bakteppet, vi er fortsatt negative til NOK, men ser at fallet har vart over en viss tid så korrigeringer må kunne regnes med. EURNOK på 11,1250 med USDNOK på 10,4180. SEKNOK på 0,9975 og GBP koster 12,542.

Hvis det var noen ord og uttrykk du ikke forstod, referer vi gjerne til dette «Finansopediet»: https://www.tiderpenger.no/finansopedia/

Global Assets skreddersyr den finansielle rådgivningen til deg slik at du får den markedstilnærmingen du ønsker.