Morgenkommentar 08.02.2023

Oljen ; API tallene i går indikerte et fall på 2,2m fat, i dag kommer de offisielle tallene og det er i forkant ventet en vekst på 2m fat. Hvis lagerfallet bekreftes, bør det understøtte den lille rebounden vi ser i oljen nå. Brent på 83,72USDb med WTI på 77,30USDb.

Vi har kommet oss tilbake i rangen vi har satt søkelys på og vi ønsker å se bunnen holde for videre oppgang.

AKSJEMARKEDET: Vi fikk en positiv børsdag i går til tross for uttalelser fra FED om at sterke payrolls tall kan peke mot enda høyere renter. Nasdaq var den sterkeste børsen i USA noe som vi ser som underlig basert på en rentetrade. Det som vi ser på som naturlig forklaring må vare posisjonering. I en undersøkelse av JP Morgan svarte 32% at de planlegger å øke aksjeeksponering de neste dagene/ukene, og en trader der borte uttalte at det virker som en del investorer venter på et pullback i markedet for å kjøpe en dip. Så tydelig at markedet ikke er long like mye risk som de kan tenke seg i et ordentlig bullrun og så lenge markedet holder bruddene på oppsiden kan det fort komme en flush av risk inn i markedet som til slutt bare må være med. Det positive med dette uansett, er at traden «buy the dip» fortsatt vil være riktig sentiment om indeksene skulle komme tilbake.

SCHA – trading sell. Det lange 2 års chartet til SCHA ser fortsatt hyggelig ut med første motstand i 250. Aksjen har vært nær immun mot nedtick siden begynnelsen av oktober. Samtidig har aksjen nå lagt på seg om lag 50% samme tiden og selskapet leverer tall førstkommende fredag. Vi vet jo at selskapet har et formidabelt tilbakekjøpsprogram på NOK 1,7 MRD som ble vedtatt 9. desember 2022. Siste tids oppgang kan muligens langt på vei være forårsaket av selskapets egne tilbakekjøp, men samtidig også risk-on i alle totalindexer verden rundt i samme tidsrom. Når vi samtidig vet at aksjen er ekstremt overkjøpt med en 14 dagers RSI på 75+ kan det være en idé og uansett ta ned litt risk og cashe inn gevinst å se hvordan den håndteres etter tall. Fremover er selskapet ute av lockout fra å selge mer ADE 1. Mars. Dette til etterretning.

Vi ser at markedet har begynt å øke posisjoneringen i VIX for å sikre porteføljen. Ser man på åpen interesse i call opsjoner ligger vi nå i den 98% percentilen. Så tydelig at risikostyringen skjer nå med å ligge underliggende long i cashmarkedet, men å bruke derivatmarkedet til å sikre nedsiden. Dette betyr at man fort kan ha markedet tikkende oppover, om ingen event skjer for å sende markedet sydover. Markedet tørr med andre ord ikke ta av den risken den allerede har for å redusere netto long risk.

Tall fra EQNR, AKSO, ELK, VEI, STB, YAR, ABG så man vil oppleve litt selskapsspesifikke bevegelser slå på indeks i dag.

MAKRO/FX

Det er onsdag og det slippes en rekke tall fra boligmarkedet. WASDE rapport KL1800. og vi har ett par FED medlemmer på talerstolen. Renter falt i etterkant av Powell, 2 år på 4,433 prosent mens 10 år ligger 3,658 prosent. 30 åringen på 3,705prosent. Hele rentebanen noe høyere. USD holdt på styrkelse gjennom tirsdag for så å falle tilbake i NYC tid. Indeks på 103,20 og EURUSD 1,0735. Biden med State og Union tale i natt, presidenten satt positivt søkelys på jobbskapning og utviklingen i økonomien.

I Østen endre børsene med røde tall, Nikkei ned 0,29 prosent mens Sydney litt mot strømmen , opp 0,35 prosent. Hang Seng ned 0,18 prosent og Shanghai ned 0,53 prosent. YEN på 131,20 mot USD og AUD ligger 0,6970 mot USD. Yuan på 6,7825 mot USD.

I Unionen er makorkalenderen tom, Elderson fra ECB snakker og vi har tre BuBa medlemmer på talerstolen ( BuBa er Tyske sentralbanken, Bundes Bank.) Tyske 10 år på 2,315 prosent og Italia 10 ligger 4,179 prosent. UK 10 på 3,318 prosent. Euroindeks på 119,71 og vi ser EURCHF på 0,9890. GBP på 1,2050 mot USD og 0,8907 mot EUR.

Gull på 1.890USDo, Sølv ligger 22,352USDo. Kobber 4,080USDldb og Aluminium på 2,533USDt, de harde råvarer generelt mot nedsiden siste dager. Hvete på 751USDb med Mais på 675USDb, Ris omsettes 17,640USDcwt.

Krona fortsatte mot nedsiden tirsdag, selv sterkere oljepris bidro ikke. Fredag får vi inflasjonstall her hjemme og spenning til om oppsidepresset her endret seg. Høy inflasjon vil sette sentralbanken i vanskelig posisjon. Bolig og jobb markedet er hot og med kjerneinflasjon opp mot 6,0 prosent vil det synes vanskelig å holde rentekortet skjult. Vi ser at energi, som ikke er målt i kjerneinflasjonen, bidro til nedgang, bidro til noe lavere total inflasjon, men øktematpriser og transport vil kabalen bli vanskelig. Vi tar med at sentralbanken er uavhengig så politisk press bør ikke forkomme. Høyere renter er neppe noe regjeringen vil verdsette. EURNOK åpner onsdagen 11,0670 med USDNOK på 10,3080, SEKNOK på 0,9757 og GBP koster 12,4250.

Hvis det var noen ord og uttrykk du ikke forstod, referer vi gjerne til dette «Finansopediet»: https://www.tiderpenger.no/finansopedia/

Global Assets skreddersyr den finansielle rådgivningen til deg slik at du får den markedstilnærmingen du ønsker.