Morgenkommentar 10.11.2022

Oljen; Vi så lagervekst høyere enn ventet for EIA tallene i går. Dette var med på å fortsette dragningen av olje mot nedsiden. En styrkelse av dollaren i går, understøttet fallet i brenten. Vi ser at oljen handler i tandem med aksjemarkedet, så utviklingen vil naturlig følge en del etter inflasjonstallene i dag. Brent handler 92,54USDb og WTI på 85,66USDb på morgenkvisten.

AKSJEMARKEDET: Vi ser et nervøst marked inn mot inflasjonstallene i dag. Både fallet for aksjemarkedet, men også auksjonen for amerikansk tiåring var svak. Videre ser vi VIXen opp over 3%. Det er naturlig etter at vi ser SP500 opp 8% fra bunnen. Vi er av den oppfatning av at mangel på negative sjokk er positivt for markedet. Vi ser også i obligasjonsmarkedet at de korte obligasjonene ble solgt og de lange kjøpt. Det er tydelig at markedet frykter for sin posisjonering inn mot tallene i dag.

Det er ikke mye å skrive om generelt i aksjemarkedet når det kommer til posisjonering videre. Man er avhengig av inflasjonstall som indikerer lavere inflasjon for å understøtte aksjer videre.

FLYR: Uten at vi handler mye i denne aksjen, føler vi det er rett å kommentere. Emisjonen ble som dere mest sannsynlig vet, endret til en emisjon der det skal hentes NOK 250 + 100 mill. Deretter utstedes det tegningsretter på 1 øre, per aksje som ble tegnet i emisjonen(e) nå. Det er forfall innen utgangen av Q1’23, med litt forskjellige forfallsdatoer. Dette vil sikre Flyr NOK 350m nå og evt nye NOK 350m om investorene vil det etter hvert. Dette er positivt for selskapet, men ekstremt utvannende for de som ikke tegner. Eksisterende aksjonærer sitter igjen med 0,86% av selskapet. Nå er selskapet «reddet», men det som er interessant frem til de nye aksjene godkjennes og utstedes av Brønnøysund, er det kun 600m aksjer, hvorav 423m aksjer som regnes som float. Dette betyr at en markedsverdi på NOK 356,3m (om man legger til grunn 1 øre) skal handles på 423m aksjer. Dette gjør at det kommer til å være en ekstrem ubalanse mellom kjøper og tilbudssiden så det vil bli massive feilprisinger i markedet, både på opp- og nedsiden. Å handle denne aksjen nå blir litt som å spille en enarmet banditt, du kan tjene godt, men det er ikke grunnet dyktighet, bare flaks. Når selskapets nye aksjer er utstedt, er det et annet ballgame. Da er alle aksjer ute og man kan handle selskapets aksjer normalt.

MAKRO/FX

Hovedfokus i dag er selvsagt dagens inflasjonstall, tallene  slippes KL1430. Konsensus er 0,6 prosent for oktober mens års takten ventes 8,0 prosent. Kjerneinflasjon ventes 0,5 og 6,5 prosent. Børsene sørover onsdag, valg og windowdressing før inflasjonstall samt nye og negative meldinger fra Kina rundt nedstigning etter ny oppblomstring av Covid smitte i fokus. Auksjon i korte og i 30 års rentepapirer. 30 åringen ble satt på 3,93 prosent siste. Auksjon i 10 åringen i går endte på 4,14 prosent. 2 års renter på 4,593 prosent og 10 år handler 4,079 prosent, 30 år på 4,264 prosent. USD noe sterkere men holder seg så langt over paritet. Index på 110,10 og EURUSD handler 1,0035.

I Østen er børsbildet rødt. Nikkei er ned 1,00 prosent mens Shanghai er ned 0,50 prosent. Shanghai ned 0,17 prosent mens Hang Seng ned 1,89 prosent. Hovedfokus mot Kina og nye nedstigninger av områder grunnet sterk økning av Covid tilfeller. Flere industriområder er rammet og gir økt bekymring for produktivitet, noe som igjen vil kunne nå hele verdikjeden. YEN handler 146,20 mot USD og AUD ligger 0,6420 mot USD. Yuan på 7,2550 mot USD.

I Unionen slippes ECB Economic Bulletin. Det er ellers tomt for viktige makrotall på kalenderen i dag.  Euroindeks på 111,68. EURCHF på 0,9866 med GBP på 1,1401 mot USD og 0,8801 mot EUR. Tyske 10 års renter på 2,1675 prosent og UK 10 på 3,474 prosnet.

Gull holder på siste dagers styrkelse, 1.713USDo. Kobber handler 3,6985USDlb. Aluminium på 2.314USDt. De softe faller noe , hvete på 808USDb med Mais på 664USDb. Ris er mer mot oppsiden, 17,89USDp.

Det slippes inflasjonstall her hjemme KL0800. -0,2 prosent for siste måned med års takt på 7,1 prosent er ventet. Kjerne ventes -0,2 og 5,5 prosent på måned og YTD. Tallene blir selvsagt viktige for å tolke renter og NB sitt handlingsrom ved neste rente møte, som finner sted i desember. Det slippes videre tall for produksjonspriser. Krona har svekket seg siste døgnet, risk bildet og ikke minst fallende oljepris bidrar her. EURNOK på 10,4100 med USDNOK på 10,3780. SEKNOK omsettes 0,9540 og GBP koster 11,8230.

Hvis det var noen ord og uttrykk du ikke forstod, referer vi gjerne til dette «Finansopediet»: https://www.tiderpenger.no/finansopedia/

Global Assets skreddersyr den finansielle rådgivningen til deg slik at du får den markedstilnærmingen du ønsker.