Morgenkommentar 11.04.2023

Oljen; OPEC valgte ila påsken å melde om produksjonskutt på 1m fpd fra mai. Dette sendte brenten opp 7,5% og har handlet rundt det nivået siden. Det har vært mindre handelsinteresse i denne perioden, så blir interessant når verden er «back online». Rapporter denne uken fra OPEC, IEA og EIA vil kaste ytterligere lys over tilbudssituasjonen, med ytterligere reduksjon i varelagrene som sannsynligvis støtter prisøkninger. Sammen med et bakteppe av global økonomisk usikkerhet og spørsmål rundt banen for renteøkninger fra Federal Reserve, kan man også forvente kortsiktig volatilitet. Brent på 84,78USSb med WTI på 80,38USDb.

Fra et teknisk synspunkt har brenten kommet seg tilbake i sin range, noe som skal respekteres. Man skal følge godt med på trendgulvet her utover uken, også med det økonomiske bakteppet som mest sannsynlig vil nevnes i rapportene vi får seg fra de overnevnte.

AKSJEMARKEDET: Indeksnivåene er omtrent de samme som ved siste fredag før påsken. Nasdaq møter motstand på Fibonacci 38,2 %, mens S&P 500 støter på motstand på Fibonacci 23,6 % og støtte på 38,2 %. OSEBX handler midt i rangen for de siste seks månedene.

Det er verdt å merke seg et avvik mellom BNP-forventningene i USA og EPS-forventningene for selskapene. Dette indikerer at forward P/E mest sannsynlig er høyere enn dagens nivå. EPS er forventet å bli $50,8 for S&P 500 i Q1 2023 og $54,4 i Q2 2023, med en økning på omtrent $2 per kvartal ut året. BNP-vekst er forventet å stige i Q1 og Q2, men deretter falle resten av året.

Fallende renter bør bidra til høyere prising på aksjer og kan dra opp aksjekursene i forkant av kvartalstallene. Med tanke på dette synspunktet bør big tech være en fordel fremover.

Imidlertid vil 2023 fortsatt være preget av volatilitet og stor usikkerhet. Dette betyr at fra et strategisynspunkt er det viktig å ikke da for bastante langsiktige «bets» ut året.

MAKRO/FX: Ingen viktige makrotall står på agendaen i dag i USA. Arbeidstallene som ble utgitt i påsken viser en viss avmatting og det er mulig at vi ser en ny trend med fallende nyskaping av jobber og flere som søker trygd. Rentene falt tilbake i påskeuken, men har nå åpnet litt høyere. 2-årsrenten er på 3,991 prosent, mens 10-årsrenten er på 3,405 prosent og den lange 30-årsrenten er på 3,621 prosent. USD har vært stabil, med en indeks på 102,00 og EURUSD på 1,0887.

I Østen fikk vi inflasjonstall fra Kina. Det var ventet en økning på 0,2 prosent for måneden og 1,0 prosent på årstakten. Fasit viste fallende inflasjon, -0,3 prosent på måned og 0,7 prosent på året.  Nikkei opp 1,13 prosent mens Sydney var opp 1,23 prosent. Hang Seng flatt mens Shanghai var av 0,44 prosent. Det er litt uro rundt Taiwan som skaper ny usikkerhet. YEN handles for 13,29 mot USD og AUD ligger på 0,6672 mot USD. Yuan er på 6,8840 mot USD.

I Unionen slippes tall for detaljhandel, og det er ventet en nedgang på 0,8 prosent for måneden. I UK slippes tall for boliglånsrenter. Tyske 10-årsrenter er på 2,185 prosent, mens Italia 10-årsrenter er på 4,029 prosent. UK 10-årsrenter er på 3,432 prosent. Euroindeksen er på all-time high, 123,43. EURCHF er på 0,9883 og GBPUSD er på 1,2407,  EUR er på 0,8776 mot EUR.

Gull holder seg oppe, men noe av trykket er borte. Prisen er på 2.014USD. Sølv er på 25,148USDo. Kobber er på 4,001USD per pund og aluminium er på 2,330 USD per tonn. Hvete er på 683 USD per bushel, mens mais er på 656 USD per bushel og ris er på 16,385 USD per hundredweight. Alle de myke råvarene er lavere.

Det er tid for inflasjonstall her hjemme, og det ventes en økning på 0,3 prosent for kjerneindeksen for sist måned og en økning på 6,3 prosent for års takten. Tallene blir utgitt kl. 08:00, og hvis de er som ventet, er det liten grunn til å tro at Norges Bank vil avvike fra den uttalte rentesettingen. Boligmarkedet holder seg sterkt, og det er foreløpig lite endring i arbeidsmarkedet. Kronen var sterkere i begynnelsen av påsken, men har nå vendt tilbake mot den svakere siden. Det store rangebildet i EURNOK er 11,20-11,50. Fokus rettes mot KPI. EURNOK åpner dagen på 11,4310 mens USDNOK er på 11,4950. SEKNOK er på 1,0010 og GBP koster 13,0230.

Hvis det var noen ord og uttrykk du ikke forstod, referer vi gjerne til dette «Finansopediet»: https://www.tiderpenger.no/finansopedia/

Global Assets skreddersyr den finansielle rådgivningen til deg slik at du får den markedstilnærmingen du ønsker.