Morgenkommentar 12.01.2023

Oljen; Vi fikk første close av oljen godt over 80 dollar fatet på en god stund i går. Dette til tross for at lagertallene som kom var ekstremt mye høyere det som var ventet og høyere enn API tallene. Det meldes videre om uttalelser fra Goldman om at vi kommer til å oppleve at Kina åpner for fullt etter nyttår og de peker på at oljen skal opp i 110 dollar i år.

Ser man på det tekniske kom oljen nå tilbake i range. Oljen må bryte opp fra toppnivåene vi så i natt, ellers har vi fått en typisk hode-skulder formasjon som kan selges rett ned igjen. 83,15 er derfor et viktig nivå for oss å følge med på, da dette nå er et motstandsnivå vi trenger et brudd på for å få tillitt til videre oppgang. Brent ligger 82,76USDb på morgenkvisten med WTI på 77,50USDb

AKSJEMARKEDET: Meget positive aksje markeder i forkant av CPI tallene. Etter fredagens arbeidstall har markedet stort sett handlet mot positiv side. I går fikk vi også Boston FED sin President Susan Collins som uttalte at hun lener på 25 bps heving på neste møtet, og at hun støtter en terminal rate på litt over 5%. Hun peker på at det er enklere om man justerer ned farten for å ha mer kontroll når dataen kommer.

Dagens store event er inflasjonstallene kl 1430 og JPM guider hva de tror markedet gjør ved visse utfall. Det er ventet en Headline CPI på 6,5% og de tror at kommer den inn under 6,4% vil markedet stige 3-3,5%. Kommer den inn 6,4-6,6% (altså in line) vil markedet stige 1,5-2%. Kommer CPI inn mer enn 6,6% vil markedet falle 2,5-3%. Det som er ventet på CPI er lavere enn forrige gang, 7,1% headline. Så et kommer det in line er det tydelig at inflasjon kommer sakte tilbake igjen.

Terminkontraktene i morgentimene peker mot en svak oppgang i Europa og flate terminer i USA. Vi venter nok at dagen i dag, blir at den rolig sorten inntil inflasjonstallene kommer ut. Markedet har definitivt posisjonert seg for lave CPI tall, så en skuffelse her kan skape kraftig volatilitet mot nedsiden. På sånne eventer som dette der det er vanskelig å spå utfallet er en straddle strategi i opsjonsmarkedet en mulighet. Da satser man kun på at det blir volatilitet og med gårsdagens volatilitet så trenger man 3,5% prosent en av veiene på Nasdaqen for breakeven inn 20. januar.

SCHA – Aksjen jobber i en potensiell stor utbunnings formasjon i ett lengre chart. Har riktignok steget en del med 20% siste 3 måneder fra de bunnene som ble satt der på NOK 150,- juni-22 og september-22. har gjennom hele fjoråret stor sett møtt motstand på NOK 195 med noen raske glipp på oversiden som er blitt solgt. Vi er nå tilbake her oppe og prøver igjen og det er egentlig ingen signifikant motstand før NOK 250-275,-. Sistnevnte nivå er for øvrig der største aksjonær Blommenholm Industrier AS handlet store volum for å opprettholde sin eierandel, som etter selskapets mandat alltid skal være minst 25%. Sannsynligvis var det også ett støttekjøp da en av de tidligere største aksjonærene Fidelity ville ut og ikke var veldig snille med executering av nedsalg. De begynte å selge 450+ november 2021 og stod alene for mye av kursmassakren til 275,-. SCHA har som plan å selge seg ned i Adevinta ( ADE ) for å redusere gjeld og kjøpe tilbake aksjer. SCHA gjorde ett nedsalg i ADE 1.12.22 og kan ikke selge mer før 1. mars etter lockup avtale. Tilbakekjøpsprogrammet lyder på maks 1,7 MRDNOK og ettersom aksjen er relativt tynn skal det i det minste ikke være veldig vanskelig å holde kursen stabil.

MAKRO/FX

Det er torsdag og en rekke makrotall slippes i USA. Inflasjon er klart viktigst og viser til tabell tidligere i epost.  Vi får videre tall for nye trygdesøkende, 215k er ventet. Auksjon i 30 års papirer, 3,513 prosent sist. Vi får til slutt den føderale budsjett balansen, tallene r for desember. 2 års renter ligger 4,226 prosent med 10 år på 3,532 prosent og 30 år omsettes på 3,650 prosent. Dette gir lavere renter over hele tidsaksen. USD uten store endringer onsdag, vi åpner torsdagen med indeks på 102,90 og EURUSD ligger 1,0760. Styrket børs, lavere rente og svakere USD bildet er igjen intakt.

I Østen kom KPI fra Kina, tallene inn som ventet med 1,8 prosent inflasjon på års takten. PPI ble også sluppet, disse falt med 0,7 prosent på års takten, dette vare langt lavere enn ventet.  Overskuddet i Handelsbalansen for Australia steg mer enn ventet.  Børsene endte blandet, Nikkei opp 0,01 prosent mens Sydney la på seg 1,18 prosent. Hang Seng ned 0,28 prosent og Shanghai ender uendret. YEN handler 131,70 mot USD og AUD ligger 0,6905 mot USD. Yuan noe sterkere, 6,7590 mot USD,

I Unionen slipper ECB sin Economic Bulletin. BoE s Mann på talerstolen. Euroindeks på 107,51. CHF noe svakere og vi ser igjen EURCHF kursen over 1,00, 1,0034 handles.  GBP ligger 1,2147 mot USD og 0,8860 mot EUR.

Gull stabil, 1.886USDo og flere aktører ser for seg test over 1.900USDo snart. Vi er på chart under ser vi to topper rundt 2.100USD og en topp etter finanskrisen, ser en på deg tekniske er det lett å

Kobber også høyere, 4,1495USDlb, Aluminium tilsvarende, 2.491USDt. Det er økte priser på de fleste harde råvarer. Hvete på 739USDb med Mais på 656USDb, Ris ligger 17,803USDcwt.

Krona har så langt ikke handlet sterkere med økt oljepris. Risk appetitten har økt siste døgnet som også bør være Nok positivt. EURNOK omsettes 10,7550 og vi ser USDNOK på 9,9950. SEKNOK ligger 0,9550 mens GBP koster 12,141.

Hvis det var noen ord og uttrykk du ikke forstod, referer vi gjerne til dette «Finansopediet»: https://www.tiderpenger.no/finansopedia/

Global Assets skreddersyr den finansielle rådgivningen til deg slik at du får den markedstilnærmingen du ønsker.