Morgenkommentar 12.05.2023

Oljen ; Vi får tall for Rig markedet I USA,588 i drift ved siste måling. Oljeprisen holder seg i smal range, Kina aktivitet holder oljepris mot nedsiden. Brent handler 77,30USDb med WTI på 73,20USDb. OPEC uttaler at etterspørsel på 101,9MFAT  olje om dagen er inntaket. OPEC produser selv 29,26MFAT pr dag. ( https://www.iea.org/reports/oil-market-report-april-2023). Brent på 74,63USDB med WTI på 70,62USDb.

AKSJEMARKEDET;  Tallet for trygdesøkende i USA fortsetter å stige, 264K sist uke var 19k flere enn ventet. Tallet har nå stegent jevnt siste ukene fra nivåer under 200k til gårsdagen 264K. Det synliggjør at flere er uten jobb og at de som fikk avskjed og pakker er nå på egen hånd. Isolert sett positivt for lavere renter og derav håp om at renter i USA har sett toppen. Det er videre ny uro i bank og finanssektor og dette bidrar negativt til markedet. Høye renter har påført store tap for deler av porteføljene til mange aktører. Dette bør nok følges nøye og med eskalering vil det ganske trolig sende børsene sørover.  Norske banker er godt skodd, men blir dradd med i dragsuget. Vi ser at børsene i USA er røde, NASDAQ mot strømmen og ender opp 0,18 prosent.

YAR – mistet piffen, men nærmer seg støttenivåer og oversolgt terreng. Avviket på tallfremleggelsen 28. april med justert EBITDA USD 487 M mot ventet 858, resultat før skatt USD 161 M mot ventet 554. Dundret ned 4,37% på 3x volum av vanlig dagsomsetning dag 1 på tall og har siden sklidd på tynt volum. Mistet 200 dagers glidende snitt samme tid på NOK 440 og handler nå ned mot konsolideringsområder fra i fjor rundt NOK 420. Litt psykologisk støtte i runde tall NOK 400, 2 års lav er NOK 370. 14 dagers RSI bikker 30 i skrivende stund så nærmer seg en mulig rekyl. Er åpenbart en fallende kniv dette dog har det vist seg siste tiden at så lenge RSI`en først er lav nok og dette har kommet på tung vol som er etterfulgt av flere dager med lavt volum så er der funnet sted rekyler. Det volumbaserte synet sammenholdt med 14 dagers RSI kan også gi forklaringen på at aksjen er ferdigsolgt etter at aktørene har gjort de grep de har følt for eller har vært pliktig til etter mandater. Nitratmarked i Europa er stramt mens det er dempet etterspørsel etter urea og sistnevnte handler om at det er begrensede mengder med etterspørsel for forsendelse av urea i slutten av Mai og inn i Juni. Man må igjen bare vente på anbud fra India som man aldri helt vet når eller om kommer.

MAKRO/FX;

I USA er fokus fortsatt mot forhandlinger rundt gjeldstaket og Yellen er i media og gir synspunkter på effekter om situasjonen ikke løses. Det er ikke først gang vi ser tilsvarende forhandlinger og det vil være særs merkelig om ikke en enighet nås.

Ingen viktig makrotall i dag, gårsdagens trygdetall viser en jevn øking av søkerne som igjen tilsier lavere temperatur i arbeidsmarkedet. USD styrket seg noe igjennom torsdagen, vi åpner indeks på 101,81 med EURUSD på 1,0928. 2 års renter på 3,882 prosent med 10 år på 3,375 prosent og 30 år ligger 3,722 prosent. Vi ser dermed hele rentebanen lavere og mye av dette må legges på økt frykt for finanssektoren.

I Østen endte børsene blandet. Nikkei opp 0,97 prosent med Sydney opp 0,06 prosent. Hang Seng av 0,37 prosent mens Shanghai er ned 0,82 prosent.  YEN handler 134,63med AUD på 0,6700. Yuan handler noe svakere,  6,9540 mot USD. Kina slipper tall fra kredittmarkedet og volum for nye lån senere i dag , en liten pekepinn på aktiviteten i landet.

Dert slippes en rekke tall fra UK, BNP og handelsbalanse samt industriproduksjon og produksjonsindekser. BoE holdt seg til manus og hevet renter med 0,25 prosent torsdag, Inflasjon på over 10 prosent tilsier at veien er lang for sentralbanken til målet på 2,0 prosent.

Vi får inflasjonstall fra rekke medlemsland i Unionen. Tyske 10 års renter 2,218 prosent med Italia 10 på 4,117 prosent. UK 10 på 3,736 prosent. Euroindeks på 125,16. EURCHF på 0,9748. GBP på 1,2520 mot USD og 0,8725 mot EUR.

Gull holder seg stabil, 2,015USDo men vi ser rom for høyere pris med usikkerhet generelt. Sølv på 24,170USDo. Kobber lavere, 3,715USDlb. Aluminium også mot nedsiden, 2,217USDt, Hvete på 633USDb med Mais på 581USDb. Sukker på 26,09USDp. Ris ligger 18,30USDcwt.

Det slippes tall sent i USA tid for spekulative posisjoner i de fleste råvarer. WASDE rapport fra USA slippes også, ett bilde på forventet etterspørsel og aktivitet.

Revidert budsjett ble som spekulerte, stor grad av økt pengebruk, 373MRDNOK brukes av oljefondet en øking på 56MRDNOk fra opprinnelig budsjett. Ingen store markedsbevegelser i etterkant av presentasjon, men krona sveket seg utover kvelden. Skatter på vindkraft og laks er fortsatt ikke landet. Vi får BNP tall totalt og for fastlands Norge, begge ventes stige 0,2 prosent.  EURNOK åpner fredagen 11,6625 med USDNOK på 10,6725. SEKNOK på 103,40, GBP koster 12,3620.

Hvis det var noen ord og uttrykk du ikke forstod, referer vi gjerne til dette «Finansopediet»: https://www.tiderpenger.no/finansopedia/

Global Assets skreddersyr den finansielle rådgivningen til deg slik at du får den markedstilnærmingen du ønsker.