Morgenkommentar 15.02.2022

Oljen OLJE: Vi ser at oljemarkedet er på sitt hotteste på mange år. Ser vi på timespreaden mellom førstemåned og sjettemåned er den på nivåer vi ikke har sett siden slutten av 1990. Altså nesten 32 år siden. Vi ser også volumet stige kraftig når det kommer til spekulative call opsjoner. Ser vi videre mot det fysiske markedet ser vi at spreaden mellom Fysisk Brent og Futures Brent ser vi at spreaden øker til rekordnivåer. Enda et tydelig tegn på at fysiske aktører sliter med å skaffe seg olje.

AKSJEMARKEDET: Vi hadde en dag i går med en del nyheter, og en europeisk sesjon som endte i minus. Nyheter utover dagen roet gemyttene litt og vi så VIX fallet tilbake fra de høyeste nivåene sine. Store svingninger og hele USA endte i minus etter en jojo sesjon. Tech tunger indeksen. Det kom meldinger utover kvelden at Russiske styrker trekker seg litt tilbake etter ferdig øvelse. Videre ble det plukket opp fra Russiske Interfax at Ukraina ikke venter noe fullskalaangrep fra Russland. Gårsdagen avsluttet med bedre sentiment enn man gikk inn i. Fokuset skal fortsatt å ha fokus på solide verdiaksjer helst med et råvarefokus, samt å bevare kapitalen.

VIX: Vi så et futures markedet som begynte å rullere sine posisjoner. I de rolige delene av dagene var det mars og april futurene som ledet ann. Markedet vil tydeligvis hedge seg videre fremover i tid og ikke bare mot spotsvingninger.

MAKRO/FX

Amerikanske renter uten store utslag siste døgnet, det kan synes som om Feds medlemmer er blandet i sine syn på når og hvor mye renter må justeres. Bullard fortsetter å utale sitt mer haukete syn. Vi tror det er en rekke vanskelige elementer som påvirker. Inflasjon, børsen og arbeidsmarkedet samt en sterke økonomi blir viktige parametere å vurdere. 10 år på 1,982 prosent, 30 år på 2,278 prosent. Auksjon i korte papirer i går, 3 og 6 måneder, inn lagt over siste auksjon. USD noe sterkere, geopolitikk og renter hovedtema. USD indeks på 96,25 med EURUSD på 1,1315. I dag slippes produksjonspriser, 0,5 prosent ventet mm opp fra 0,3 prosent ved siste måling. Årstaken ventes falle til 7,9 prosent fra 8,3 prosent. Vi får videre vente på nye uttalelser fra siste dag av Fed møtet, vi tenker sentralbanken ikke ønsker å «skremme» børsene som er på tå hev.

I Østen er børsene noe blandet, Shanghai og China A50 ender noe høyere mens Hang Seng tar av 1,09 prosent. Nikkei er ned 0,79 prosent og Sydney ender 0,51 prosent lavere. BNP fra Japan inn ett tick lavere enn ventet, industriproduksjonen i Japan falt med 1 prosent, samme som ved siste måling, ingen god trend med andre ord. YEN på 115,30 mot USD, Yuan noe sterkere, 6,3525 mot USD.

Vi går BNP tall fra Unionen i dag, videre slippes ZEW indeks, arbeidstall og det er møte i Eurogroup. Det er mange tall men ett solkart fokus mot utviklingen i Ukraina. Euroindeks på 112,50. CHF styrker seg noe, 1,0460 mot EUR mens GBP holder seg stabil i smal range, 1,3530 mot USD og 0,8385 mot EUR. UK slipper arbeidstall i dag, ledighetsraten ventes uendret på 4,1 prosent.

Gull fortsetter siste tids stigende kursleie, 1 880USDo vi må tilbake til våren 2021 for å se disse nivåer. Sølv på 23,843USDo. Kobber på 4,4950USDp. Aluminium handler mot oppsiden, 3 255USDt.

Norge slipper BNP tall på morgenkvisten, 91,8MRDNOK, noe svakere enn ved siste måling, 106,0MRDNOK men fortsatt solide tall. Oljeprisen holder seg mot oppsiden, det samme gjør gassprisen og bidrar positiv til kongerikets økonomi.  EURNOK på 10,0600 mens USDNOK omsettes 8,8825. SEKNOK på 0,9495. Krona har handlet i smal range siste dager, råvare, renter og det generelle økonomiske skulle tilsi sterkere NOK, usikkerheten i øst bidrar negativt.

Global Assets skreddersyr den finansielle rådgivningen til deg slik at du får den markedstilnærmingen du ønsker.