Morgenkommentar 17.02.2023

Olje; Det er fortsatt en tight range for oljen, men en sterkere olje, presser da brenten mot nedre del av denne rangen. Ingen banebrytende nyheter å peke på. Brent på 84,43USDb med WTI på 77,78USDb.

AKSJEMARKEDET: I går fikk vi PPI tallene og jobless claims. PPI som viser inflasjonen sett fra produsentenes side. Den viste en høyere inflasjon både måned over måned og år over år, sammenlignet med hva markedet ventet. Kjerne, Måned over måned var kraftig over med 0,6% mot ventet 0,2%, mens år over år var 4,5% mot ventet 4%. Så samme trend som med CPI der måned over måned hadde høyere inflasjon enn forrige måned, mens år over år hadde lavere inflasjon enn forrige måned. I tillegg til dette så vi sterke jobless claims som kom inn på 194k mot ventet 200k og forrige gang var 195k (revidert ned 1k). Det tok litt tid før markedet reagerte og man fikk indekser som gikk litt mot oppsiden, fortsatt totalt sett negativt, men mot slutten av dagen stupte. Det var tech som var svakest.

Dagen endte som man skulle vente basert på disse tallene, Nasdaq svakest og Dow sterkest.

Vi mener at disse tallene, sammen med CPI, begynner å bygge oppunder sentimentet om at inflasjonen ikke er like fallende som man skulle tro. Ser man disse tallene opp mot lønnsveksten i USA som kom for ca 2 uker siden, begynner markedet å gå fra soft landing snart til soft landing, men det krever enda høyere renter.  Vi tror derfor at markedet kommer til å handle med sentimentet at renter skal enda mer opp enn det FED har indikert. FED har indikert at rentenivået skal opp til 5-5,25%, mens markedet nå priser inn terminal rate på 5,293%. Forskjellen er at markedet priser at renten skal under 5% igjen ved utgangen av januar 2024. Basert på tallene som har kommet, ligger nok ikke det i FED sitt scenario. Det begynnes nå og snakkes om 50 bps renteheving og ikke 25 bps, som tidligere antatt, ved neste rentemøte i USA.

Uansett var det negativt for markedet det som kom i går, og det kommer nok til å bli en negativ dag i dag også.

VAR – leverte tall i går på linje med forventninger og gjorde ingen store bevegelser og forholdt seg heller i den litt slappe enden selv om den også har vært svak i forkant av tall. Handler med det fortsatt rundt 1 års lave. Det ble på mange måter litt av den samme filmen vi ble vitne til etter AKRBPs tallfremleggelse. Felles for de to er muligens at kostnadsbildet forover kanskje kommer i overkant av hva aktørene der ute forventet samt at utbyttet senkes til USD 270M fra 300M. Dog handler jo dette om at de satser frisk så i det lange bildet kan jo dette fort vise seg å være veldig gode innganger om vi faktisk får en endring på oljebildet i andre halvår av 2023 som konsensus blant oljeanalytikere er. Det tekniske bildet er fortsatt intakt med lav 29,45 og motstander på oppsiden i 34-36 men man skal være klar over at sentimentet her er tungt og seigt og salgsviljen fortsatt er overhengende.

MAKRO/FX

Det er fredag og i dag slippes pris indekser for import og eksport. Tall som kan gi en viss bakgrunn for importert inflasjon. KL 1600 får vi Ledende indekser, -0,3 prosent ventet for januar, noe bedre enn -0,8 prosent for desember. Bowman fra FOMC på talerstolen.

Vi får videre tall for netto spekulative posisjoner i en rekke metaller, olje og softe råvarer som hvete. Tall som kan gi pekepinn på markeds tro og ikke minst signal til stop loss risk. 2 års renter 4,674 prosent med 10 år på 3,894 prosent og 30 år ligger 3,942 prosent. Renter forsetter således å handle høyere. USD uten store utslag i Europatid torsdag, men styrket seg med renter og fallende børs utover kvelden i går. Vi ser USD indeks på 104,40 og EURUSD handler 1,0637 på morgenkvisten og vi holder på long USD troen med dagens bakteppe.

I Østen endte børsene som i USA, med røde tall.  Nikkei er av 0,74 prosent, Sydney ned 0,86 prosent og Hang Seng av 0,75 prosent. Shanghai tar av 0,22 prosent. Vi ser YEN på 134,75 mot USD og AUD ligger 0,6840 mot USD. Yuan på 6,8775 mot USD.

I Unionen får vi PPI fra en del av medlemslandene. I UK får vi detaljhandels tall. Euroindeks noe lavere enn siste tiden, 118,64 og EURCHF ligger 0,9885 og GBP handles 1,1940 mot USD og 0,8906 mot EUR. Tyske 10 år ligger 2,470 prosent med Italia 10 på 4,332 prosent og UK 10 oppe 3,525 prosent. Det blir som over dammen, høyere renter og bakenforliggende data tilser at den trenden vil fortsette.

Gull på 1.835USDo og Sølv på 21,438USDo. Kobber på 4,097USDlb og Aluminium på 2.422USDt. Hvete på 765USDb med Mais på 676USDb. Ris på 17.605USDcwt.

Sentralbanken sjefen med tale i går, fokus mot inflasjon og at sentralbanken vil bruke de nødvendige grep for å få inflasjonen ned til target, 2,0 prosent. De nevner høyere rente kan styrke NOK som igjen vil begrense den importerte inflasjonen. Vi tror dog at rentespread mot utlandet ikke tiltrekker seg flow og at den politiske usikkerheten rundt skatt og generelle vilkår for bedrifter og industri vil holde krona under nedside press. Sentralbanken ser vår valuta som svak og her er vi enige, men redd totalbildet ikke vil være til vår valutas fordel.

Det er videre bra trykk i arbeidsmarkedet og boligpriser synes ikke å falle nevneverdig med dagens renter. Den store spenning blir til hvor mye og hvor fort våre naboer på bankplassen trykker på gassen, neste møte 23 mars. Et siste element i det store bildet er selvsagt lønnsoppgjøret og her får vi se hva partene legger av krav på bordet.  Ny strømpakke ventes ikke påvirke nevneverdig for industrien og bedriftsmarkedet generelt. Vi ser Krona innen smal range torsdag, men åpner svakere fredag, EURNOK på 10,9660 og USDNOK på 10,3110,  SEKNOK på 0,9820 og GBP koster 12,3075.

Hvis det var noen ord og uttrykk du ikke forstod, referer vi gjerne til dette «Finansopediet»: https://www.tiderpenger.no/finansopedia/

Global Assets skreddersyr den finansielle rådgivningen til deg slik at du får den markedstilnærmingen du ønsker.