Morgenkommentar 17.08.2022

OLJE: Brenten ble solgt godt ned i amerikansk session. Dette kommer blant annet etter at EU uttaler at Iran sine tilbakemeldinger er konstruktive og at de ser en «way ahead» for videre prat.

Forrige gang det ble en avtale, i 2015, fikk Iran økt produksjonen kjappere og mer fullstending enn hva analytikerne trodde, faktisk 70% mer. Det er ikke noe bevis for at noe oljefelt er ødelagt. Iran har faktisk indikert at de kan frigjøre 100 m fat med olje og kondensater nesten med en gang. Forrige gang hevet de den løpende produksjonen med nesten 1m fpd innen 12 mnd. EIA sine estimater forventer omkring balanse i markedet neste år, så en million i tillegg vil sende tilbudet godt over etterspørselen.

Vi ser i morgentimene oljen komme et par dollar opp fra bunnivåene i går, men fortsatt på lave 93 nivået.

image002.png

AKSJEMARKEDET: Etter å ha brutt igjennom 4200 møtte SP500 i går 200 dagers glidende gjennomsnitt og ble solgt direkte ned igjen. Flyten gikk over til verdifaktoren. Så litt risk off stemning over dammen. Ser vi dette sammen med en RSI på 73 og et fallende volum de seneste dagene, er det forståelig at traderne tar noen chips av bordet ved disse motstandsnivåene. Futurene i Europa peker mot en flat til svak positiv åpning. Positiv stemning på asiatiske børser, som vil gi en spillover her hjemme.

image004.png

ANDF: Vi nevnte Andfjord Salmons innovative oppdrettsteknologi i morgenkommentaren 20. januar i år. Selskapet har siden den tid sjøsatt smolt for første gang 25. juni. I dag børsmelder selskapet at fisken tilpasser seg bassenget optimalt. Kort oppsummert er fiskedødeligheten svært lav, og fisken tar til seg næring og vokser iht. planen. Kursen stiger til 49,7 kr pr aksje – opp 9,49% fra gårsdagens sluttkurs. Selskapet har lisens til å produsere 10 000 tonn laks i sitt første basseng ved Kvalnes, Andøya. Det tilsvarer 19 000 tonn HOG (head-on-gutted) laks – altså salgbart volum. Caset nærmer seg modent for å kalkulere inntjeningsmuligheter de kommende årene.

Det vil nok ta en stund før evt laks er salgbar, men legger man til grunn at volumet selges i 2023 og man ser på sammenlignbare selskaper sin omsetning gir det en forventet omsetning på den laksen på NOK 675m. Hvordan marginbildet er vil være vanskeligere å se, da de er i en skaleringsfase og mest sannsynlig ikke positive marginer enda. Dette estimatet ligger skyhøyt over dagens estimater som kommer fra ABG og Norne på en 2023 omsetning NOK 55m og NOK 80m. Det store usikkerhetsmomentet vil her være når laksen er klar til salgs. Dette vil det være naturlig at ledelsen kommer med mer info rundt på sin kvartalsrapport den 15. september. Uansett er dette et underanalysert selskap som fort kan tiltrekke seg kapital om de klarer å bevise landbasert oppdrett på skala. Her på Oslo Børs har man ikke vært for godt vant til det.

MAKRO/FX: USD har handlet i smal range siste døgnet. Vi åpner onsdagen med indeks på 106,35 og EURUSD omsettes 1,0170. 10 års renter på 2,822 prosent og 30 år ligger 3,10 prosent.

Det slippes viktige makrotall i dag fra USA, detaljhandel ventes på 0,1 prosent mm. Viktigst blir dog referatet fra siste FED møte og diskusjonen i FOMC om renter, inflasjon og arbeidsmarkedet. KL 2000 har vi svaret.

I Østen ser vi noe svakere YEN, 134,20 mot USD. AUD på 0,6995 mot USD og Yuan på 6,7915 mot USD.  Lite med makrotall. I Unionen og UK slippes en rekke makrotall utover dagen. Euroindeks på 109,85. CHF på 0,9660 mot EUR og GBP handler på nivå med gårsdagen, 1,2100 mot USD oh 0,8405 mot EUR.

Krona lar seg ikke affektere av lavere oljepris, forkurs mot rentemøte i morgen. EURNOK på 9,8350. USDNOK på 9,6650. SEKNOK på 0,9335 og GBP koster 11,7000.

Hvis det var noen ord og uttrykk du ikke forstod, referer vi gjerne til dette «Finansopediet»: https://www.tiderpenger.no/finansopedia/

Global Assets skreddersyr den finansielle rådgivningen til deg slik at du får den markedstilnærmingen du ønsker.