Morgenkommentar 18.08.2022

God morgen, Kenneth

OLJE: Et stor fall i amerikanske oljelagre ga litt bid på oppsiden for oljen. Vi ser generelt mer volatilitet for oljen, med ganske store potensielle utfall på hver side av likevekten. Lagertallenen viste et fall på 7m fat mot ventet fall på 100k fat. Dette ga litt understøtte til oljen. Videre så var OPEC sin generalsekretær ute og sa at det er lite ekstra kapasitet i markedet til videre etterspørselsøkning. Vi står på vårt om at så lenge spillet om mulig Iranavtale er levende, så vil oljeprisen slite med å stikke veldig langt nordover.

AKSJEMARKEDET: Referatet fra FED møtet kom i går kl 20. Der gjorde FED at klart at de ikke skulle være like hawkish fremover, men se hvordan de økonomiske dataene vil komme inn nå som man har økt rentene, men at de fortsatt kommer til å være fokusert på å få ned inflasjonen… nesten koste hva det vil. De uttalte videre at man ikke kunne vektlegge, for mye, fallet i råvarepriser den siste tiden, da volatiliteten der ikke sier noe om underliggende inflasjon. Litt forskjellige uttalelser, men i det store og det hele ikke noe nytt.

Vi så markedet initielt reagerte meget positivt på referatet, men kom litt tilbake etterpå. Totalt sett så anser ikke markedet at det som kom her indikerer noe ytterligere innstramming enn hva man allerede hadde ventet seg, noe som da ga et lite relief rally.

Totalt sett, ser vi at markedet endte i minus, og sliter på 200 dagers glidende snitt på SP500. Vi forventer at markedet kommer til å holde seg rundt dette nivået de neste dagene. Jackson Hole er 25-27 august, og det er forventet der at Powell kommer til å vise at han skal gjøre alt som trengs for å få ned inflasjon. Så markedet kan fort være avventende frem mot det.

AUTO: AutoStore kom med kvartalstall i dag. Omsetning på $166m mot ventet $144m. Ordreinntaket var på $161m mot ventet $160m. Justert EBITDA var på $69,5m mot ventet $62,9m (her skal det sies at justert EBITDA var lavere enn regnskapsmessig EBITDA, det er ikke ofte man ser). Justert bunnlinje var på $37m mot ventet $25m.

For året guider de en omsetning på $500-600m og for 2023 forventer de en omsetning på $700-800m. For 2022 tar de da ned nedre del av guiding som i Q1 var på $550-600m. Markedet forventet i forkant av rapporten en omsetning i 2022 på $579m med en range på $539-592m. Så litt negativt med å justere ned den nedre delen av rangen, men ikke store forskjellen. De tar opp guiding for 2023 for første gang og analytikerne har ventet en omsetning på $762m med en range på $674-829m. Tallene de leverte var bedre enn ventet og guiding ligger der markedet allerede ligger. Vi mener derfor at denne rapporten gir grunn til at kursmålene skal holdes, evt svakt økes. Aksjen har falt 15% i august og 20,3% siden 4. august (relativt sammenhengende fall). Så vi mener det bør gi grunn til hyggelig kursoppgang idag.

MAKRO/FX: USD holder seg i smalt rangebilde. Indeks på 106,70 og EURUSD handler 1,0165. Referatet fra siste FOMC møte ga ingen uventede vurderinger, inflasjon skal bekjempes med renter. 10 år på 2,875 prosent og 30 år på 3,137 prosent , begge noe høyere enn gårsdagen. Tall fra boligmarkedet og tall for nye trygdesøkende i dag. En rekke auksjoner i korte rentepapirer og flere sentralbankere på talerstolen.

I Østen fikk vi arbeidstall fra Australia, 3,4 prosent ledighet. Yen på 135,15. AUDUSD på 0,6920 og Yuan omsettes 6,8020.

Vi får inflasjonstall fra Unionen, gårsdagens tall fra UK viser at topper i inflasjons spiralen ikke nødvendigvis er nådd. ECB sitt mandat tilsier høyere renter. Euroindeks  109,85 og CHF omsettes 0,9675  mot EUR. GBPUSD på 1,2035 og EURGBP handler 0,8445.

Gull på 1 775USDo, Kobber på 3,5660 og Aluminium ligger 2 414USDt. Softe råvarer er stort sett uendret, men noe lavere  priser enn gårsdagen.

Vi får BNP tall her hjemme men fokus mot NB og et unisont marked som venter en rentejustering på 0,5 prosent. Vi får finlese NB sine tanker og vurderinger om veien videre men høyere rente og rentebane synes meislet. EURNOK på 9,8830. USDNOK ligger 9,7225 med SEKNOK på 0,9340. GBP koster 11,7040.

Hvis det var noen ord og uttrykk du ikke forstod, referer vi gjerne til dette «Finansopediet»: https://www.tiderpenger.no/finansopedia/

Global Assets skreddersyr den finansielle rådgivningen til deg slik at du får den markedstilnærmingen du ønsker.