Morgenkommentar 19.01.2023

Oljen; Oljen solgt rett ned sammen med aksjemarkedet da risk var litt off. Vi så lagerbygging i USA i tillegg. Vi har brutt ned av den kortsiktige stigende trendkanalen vi refererte til i gårsdagens morgenkommentar, men hviler på 50 dagers glidende snitt. Nivåene vi ligger på nå er ekstremt viktige da vi har trendgulv, FIBO tall og glidende snitt rundt 83 nivået. Brent på 84,13USDb med WTI på 78,81USDb

AKSJEMARKEDET: Tekniske nivåer styrer makrotraden og vi ser at SP500 ble avvist på trendtaket nok en gang. Markedet vil ikke ta sjansen på å kjøpe opp indeksene ut av trendene sine. Det som dog positivt er at det siste året har bunnnene som har blitt satt vært lavere og lavere, men bunnen i desember var høyere enn bunnen i oktober. For å få et kjøpssignal i SP500 indeksen vil vi se at det stigende trendgulvet holder.

For Daxen er situasjonen litt annerledes; der har man brutt ut av fallende range og presser opp mot rangen fra slutten av 2021. Vi er på FIBO nivå samt øvre del av Pitchfork-range basert på siste bølge i den fallende trenden. Her vil vi se at indeksen holder 14600 nivået om man faller tilbake. I motsetning til SP500 har vi ikke blitt avvist her enda, men man ligger og presser mot nivåene. Dette er naturlig med større positivitet imot Europa generelt.

OLJESERVICE/OLJE: I dag blir EQNR kuttet til Underweight hos JPM med kursmål NOK 290, mens SUBC blir hevet til kursmål NOK 160 fra NOK 140 hos Barclays. Vi introduserte tanken om å kjøpe spreaden mellom oljeservice og olje via to ETFer, Long OIH og Short XOP. Forholdet mellom de var da på 2,2991 og er nå på 2,3109 (2,3852 var high siden vi tok opp tanken). Liten bevegelse i favør traden. Vi mener traden fortsatt står seg og det begynner vi å se hos analytikerne også.

MAKRO/FX

Deter torsdag og vi får tall for nye trygdesøkende, 214k er ventet. Vi får videre tall for ny husbygging, tillatelser og faktiske. FED nr 2 Brainard snakker KL 1915, dette kan fort bli viktig. Philadelphia Fed sin Manufacturing indeks slippes også og denne blir ofte vektlagt av markedet. Renter holder seg mot nedsiden, 4,046 prosent på 2 år mens 10 åringen ligger 3,328 prosent. 30 år på 3,495 prosent. USD i smal range,  frykt for økonomisk nedtur i fokus i USA i går. . Indeks 102,15 mens EURUSD omsettes 1,0805.

I Østen ender børsene blandet,  Nikkei er end 1,44 prosent mens Sydney var opp 0,57 prosent og Hang Seng av 0,11 prosent.  Shanghai opp 0,35 prosent.   YEN repriser gårsdagen fall, 127,88 mot USD mens AUDUSD ligger 0,6905 Yuan på 6,7750, Vi fikk BNP tall fra Japan, Eksport stiger og Import faller, bør være god lesning.

Inflasjonen i Eurosonen og UK holder seg stabil på høye nivåer, 9,2 prosent og 10,5 prosent ÅoÅ. Renter faller i Europa tiltros for høy inflasjon, grunnleggende positivt for assetsklassen aksjer. Det kan synes som om markedet og styrende organer ser på inflasjon som fallende og at frykten for vedvarende høy inflasjon svinner hen.  I dag snakker ECB sjef Lagrade KL 11,30 , fokus til rentesyn og veien videre. KL 13,30 slippes referat fra siste ECB møte som sikkert underbygger Lagarde sine betraktinger tidligere på dagen. Tyske 10 års renter på 2,021 prosent og Italia 10 på 3,744 prosent. UK 10 på 3,337 prosent.  Hele rentebildet lavere i Europa.  Euroindeks fortsetter videre mot oppsiden, dypt inne i all time high, 119,00. CHF noe sterkere, 0,9895 mot EUR. GBP styrkes mot USD, 1,2340 og EURGBP på 0,8753.

De harde råvarer handler høyere, en del av momentet er svekket USD, men også tro på økt aktivitet med Kina helt tilbake. Gull på 1.911USDo med Sølv på 23,558USDo. Aluminium på 2.615USDt, Sink på 3,365USDt, Nikkel på 28,126USDt og Bly på 2,224USDt. Hvete på 742USdb med Mais på 679USDb. Ris faller noe tilbake, 17,915USDcwt.

Det er duket for Norges Bank og rentebeslutning etter deres januar møte. Vi har svaret KL1000. Det er ventet uendret rente på 2,75 prosent, retorikken rundt deres betraktninger på markedet blir viktig. Krona uten store utslag under europatid, men svekket seg over natten med fallende oljepris.  Vi åpner 10,7260 i EURNOK med USDNOK på 9,9310,  SEKNOK på 0,9615 og GBP koster 12,255

Hvis det var noen ord og uttrykk du ikke forstod, referer vi gjerne til dette «Finansopediet»: https://www.tiderpenger.no/finansopedia/

Global Assets skreddersyr den finansielle rådgivningen til deg slik at du får den markedstilnærmingen du ønsker.