Morgenkommentar 19.04.2022

OLJE: EU meldte i forrige uke at de vurderer sanksjoner på Russisk oljeog denne uken ble det meldt at to Libyske havner for oljeeksport stenger ned. Dette er med å dra oljen nordover. På den andre siden holder Kina sin delvise nedstengning oljeprisen i sjakk. Videre er Kazakhstan usikre på hvordan eventuelle sanksjoner vil slå på deres eksport da 80% går via Russland. Det er med andre ord fortsatte store nyheter som kan dra oljen

Utfordringen i det generelle råvaremarkedet er at man har ikke sett den samme investeringsviljen man vanligvis ville sett på disse nivåene. Dette kan fort være på grunn av noe man kaller «volatility trap». Det vil si at grunnet råvarens høye prisvolatilitet vil man ikke investere da man tror at prisen fort kan falle igjen. Dette kan da igjen skape høyere volatilitet osv osv.

Skal vi tror siste tids svingninger så har vi drag i markedet på ca 10 dager, så at vi fortsatt har oppside i oljeprisen denne uken, ser vi som sannsynlig.

AKSJEMARKEDET: VI trer inn i første uke etter en liten ferie med markeder som har holdt seg relativt stabile dagene Oslo har vært stengt. Verdensindeksen har falt ca 3% sålangt denne måneden. Det som er interessant fra forrige uke var at i derivatmarkedet så vi denne største inflowen til globale aksjer på to år. Vi hadde en liknende bevegelse i september i fjor, men ikke like sterk som i forrige uke.

Videre ser vi at etter vi dippet under og 2/10 rentekurven i USA var negativ i starten av april, ser vi de siste to ukene at den har steget opp igjen. Dette vil nok lette litt på trykket fra kommentatorer som vi sende markedet ned og man kan oppleve videre inflow inn i aksjer.

Videre fikk vi inflasjonstall i USA i påsken som var in line med forventet, dog meget høye, men in line. Dette kommer med andre ord ikke til å endre forventingene i markedet og vi ser at det amerikanske markedet har ligget i samme range etter de tallene (12.04), dog litt på den nedre siden. Markedet i USA stengte relativt flatt i går og vi ser futurene peke svakt negativt i dag. Her hjemme vil vi nok se en litt bedre dag enn resten av Europa med en oljepris på rundt $113/fat. Fokuset vil ligge mot de solide selskapene i dag, som her hjemme er de mer indekstunge.

MAKRO7FX: USD har beveget seg mot sterke siden gjennom påsken, USD indeks på 100,95 og vi ser EUR USD handle 1,0775. Renter og mangel på nye signaler fra Ukraina gir støtte. 10 års renter på 2,853 prosent, 2 år på 2,446 prosent og lange 30 åringen på  2,947 prosent. Tall for boligbygging i dag, det er videre Fed medlem Evens på talerstolen.

I Østen er børsene blandet, Nikkei er opp 0,75 prosent og Sydney er opp 0,55 prosent. Kina børsene lavere med siste dagers makrotall. Hang Seng ned 2,57 prosent, mens China A50 er ned 0,96 prosent. Shanghai er ned 0,50 prosent. Industriproduksjon i Japan for februar, opp 2,0 prosent langt over januar tallene på 0,1 prosent. YEN på svake siden, 128,25 mot USD, mens Yuan ligger mer stabil 6,37-6,38 nivået mot USD.

I Unionen er det stille på makrokalenderen, fokus som i den siste tiden mot øst og utviklingen der med flykninger og situasjonen på bakken. Euroindeks på 109,85. CHF stabil, 1,0185 mot EUR. GBP noe svakere mot styrket USD, 1,3000 mens tar ett lite byks mot sterke siden mot EUR, 0,8285.

Gull sterkere, 1,978USDo. Sølv på 25,948USDo. Kobber på 4,7820USDp. Aluminium på 3,299USDt. Alle softe råvarer høyere, ingen gode nyheter for inflasjon og tilgangen på mat. Hvete på 1,132USDt, mais på 819,1USDt og ris omsettes 16,640USDt.

Norsk handelsbalanse skyter i været, gasseksporten bidrar sterkt. 138,4MRDNOK på positive siden gir et uvirkelig økonomisk bakteppe for kongeriket. Krona uten store endringer over påsken, 9,5350 mot EUR og USDNOK ligger 8,85 mens SEKNOK handles 0,9210.

Hvis det var noen ord og uttrykk du ikke forstod, referer vi gjerne til dette «Finansopediet»: https://www.tiderpenger.no/finansopedia/

Global Assets skreddersyr den finansielle rådgivningen til deg slik at du får den markedstilnærmingen du ønsker.