Morgenkommentar 19.08.2022

OLJE: Vi fikk videre oppgang i dag etter uttalelser fra Xi sier de jobber med å åpne økonomien. Sammen med EIA rapporten i går gir dette understøtte til troen på god etterspørselsvekst. Vi så brenten handle på $96 tallet.

Ser vi på det tekniske bildet, er 200 dagers glidende snitt på $99,13, noe som også er bunnene fra juli. Vi ser også at FIBO 23,6% ligger rundt samme nivå. Så naturlig at dette er et viktig nivå

AKSJEMARKEDET: Vi så en svak oppgang i de fleste verdens markeder. Oslo Børs endte opp 0,69%. Det var råvarer og energi som dro oppgangen. Ser vi globalt er det Verdiaksjer som har levert best de siste dagene. Dette går litt i mot slik vi har sett for månedene som en helhet der vekst og volatilitet har ledet vei. Dette er i tråd med en flatere utvikling som vi venter.

Som vi nevnte i går forventer vi en totalt sett flat utvikling, og ser man på chartet under ser vi at rallyet har dratt oss ganske langt fra snittene. Dette betyr ikke at vi skal falle kraftig, men en svakere oppgang/flat utvikling bør ventes. Dette betyr videre at fokus på være på enkeltaksjer og selskapsspesifikke bevegelser, der makrobildet påvirker mindre.

Vi så en snuoperasjon på semiconductors i US igår kveld etter en ukes + selging over hele linjen. Semiconductors relaterte peers som NVDA samt SOXX Index gjorde byks på over 2%. NOD handlet de to seneste dagene i bunnen av range i underkant av 160 og bør rekyllere i kjølevannet av ovennevnte.  AKRBP– gjentar lagget i forannevnte vs VAR og EQNR. Forståelig at VAR og EQNR opplever mer trykk på oppsiden ettersom gass er hhv 35 og 50% av prodsiden deres kontra AKRBPs rene oljeproduksjon. Uansett merkelig tungt trykk på AKRBP gjennom forrige uke. Dette nedsidetrykket slapp ordentlig igår og sendte AKRBP opp 5%. En forklaring er naturligvis at oljen kommer noe tilbake mot oppsiden. En annen meget mulig forklaring er lengre tids salgspress fra svenske custodians som tar en pause/er ferdige med å selge. Det er rimelig å anta at dette kan være tidligere eiere av Lundin som etter fusjon ikke i samme grad skal være eiere av AKRBP.

MAKRO/FX: USD beveger seg sterkere, indeks på 107,40 og EURUSD beveger seg mot paritet, 1,0075. Renter uten store utslag, 10 år 2,910 prosent med 30 åringen på 3,163 prosent. Makrotall noe sterkere enn ventet i går. Vi opprettholder, som nevnt flere ganger, at vi ser USD vil fortsette mot sterke siden. Tomt på makrokalender idag.

YEN handler 136,25, noe svakere YEN siden i går, mens AUDUSD omsettes på 0,6910. Yuan ligger 6,8225. Et øre mot kinesiske myndigheter og deres reguleringer, frykt for svekket makrobildet og tørke påvirker det interne nyhetsbildet.

Inflasjon i Unionen som ventet og holder seg på høye nivåer og gir ECB få muligheter rundt rentesettingen, høyere rente i vente.  Euroindeks på 109, 85, CHF stabil, 0.9660 mot EUR. GBP noe sterkere, 1,1900 mot USD, EURGBP på 0,8460

Gull fortsetter noe lavere, 1 766USDo, Kobber 3,6370 USDp. Aluminium uendret 2 409USDt. Hvete på 736USDb med Ris på 16,60USDp.

Norges Bank hevet som ventet renter med 0,5 prosent til 1,75 prosent. Retorikken som ventet. Vi ser krona relativt uendret, EURNOK på 9,8330 og USDNOK på 9,7580, SEKNOK på 0,9270. GBP koster 11,6160. 

Hvis det var noen ord og uttrykk du ikke forstod, referer vi gjerne til dette «Finansopediet»: https://www.tiderpenger.no/finansopedia/

Global Assets skreddersyr den finansielle rådgivningen til deg slik at du får den markedstilnærmingen du ønsker.