Morgenkommentar 20.04.2023

Oljen; Vi ser crack spreads, raffiner-marginen når olje raffineres til drivstoff, faller i Asia og peker dermed på en svakere utvikling i drivstoffetterspørselen. Dette er nok med på å veie oljeprisen og sendte den under de tekniske nivåene vi er interessert i. I skrivende stund handler brenten mellom 50 og 100 dagers snitt, men med presset nedover venter vi nå at vi snart treffer 80 blank. Brent ligger 82,28USDb med WTI på 78,40USDb.

AKSJEMARKEDET: Vi har et totalmarked som ikke vil sette en retning. Alle de store indeksene er «stuck» i en kort rang. Nyhetsimpulsen er av den negative sorten, men markedets posisjonering er allerede kraftig undervektet sammenlignet med indeksene. Så har man VIX som indikerer lite frykt i markedet. Dette forteller oss at markedet totalt sett ligger behagelig posisjonert og det er kvartalstallene som kommer til å styre videre. I USA er det Tech som har skuffet mest, men ingen av tungvekterne har levert.

Her hjemme i Oslo har vi ikke begynt kvartalsrapporteringen, men vi har fått noen tradingupdates. Oljeservice representert via TGS og PGS har skuffet, så man skal passe litt på den eksponeringen over tall. MOWI leverte en god oppdatering med en EBIT beat på litt over 6%, men ser vi på resten av bransjen har de levert variert trading updates.

I det korte bildet får vi jobless claims i dag, men det virker som markedet er litt stuck mellom svakere tall er resesjon og gode tall er høyere rente. Uansett litt negativt. Markedets posisjonering som nevnt, vil nok begrense utfallet på nedsiden, men vi har en liten negativ bias til markedsreaksjonen for tallene i dag.

AKSO – litt rufsete generelt på det meste av oljeservice siden begynnelsen av mars. AKSO lagde dobbelt topp i området 43-45 mid februar og begynnelsen av mars. Har mistet over 15% fra toppen og handler nå ned mot teknisk støtte i 200 dagers glidende snitt 36,42. Fallende 14 dagers RSI og begynner å bli noe oversolgt 38-tallet. Ikke så mye fra analysecorpset som gir årsak til fall, heller tvert om hvor det i større grad har funnet sted oppgraderinger av kursmål, siste 5 april RBC med «outperform» target 48 og JP Morgan fra 38,- til 40,- 24. mars

RECSI; 17,50 er motstand i det tekniske bildet, avvist der også i går og avslutter dagen rundt 17,00

MAKRO/FX ;

Det er torsdag og vi får tal for nye trygdesøkende i USA. 240k er ventet og om så har tallet vokst gradvis de siste uker og gjenspeiler at flere har mistet jobb og at eventuelle sluttpakker er over. En rekke Philly Fed indekser og vi får tall fra boligmarkedet og slag av boliger.

Auksjon i korte rentepapirer. Vi har flere FOMC medlemmer på talerstolen. 2 års renter stiger, 4,241 prosent, lengre renter holder seg mer stabile, 10 år 3,591 prosent og 30 år på 3,785 prosent. USD uten store endringer, 1,0955 mot EUR , 1,3472 mot CAD på indeks 101,68.

Vi hadde rente møte i RBoC og de holde renter uendret på 3,65 prosent ( RBoC Loan Prime Rate). Sentralbanken fortsetter å tilby likviditet. Handelsbalanse tall fra Japan noe sterkere enn ventet.   Nikkei endrer dagen opp 0,18 prosent med Sydney opp 0,07 prosent.  Hang Seng av 0,14 prosent og Shanghai ned 0,46 prosent. YEN ligger 134,75 mot USD og AUD omsettes 0,6705 mot USD. Yuan stabil rundt 6,89nivået mot USD.

Inflasjonstall i Unionen og UK viser at pendlene ikke har snudd vesentlig. I UK steg inflasjon over 10 prosent streken igjen mens i EU ligger den på 6,9 prosent med kjerne på 5,7 prosent. Vi ser liten grunn til å forvente endring i ECB sine prognoser. I dag slippes handelsbalanse til  EU og vi får PPI fra Tyskland. KL1330 slippes referat fra siste ECB møte, inflasjon og bank betraktinger i fokus. Tyske 10 års renter noe høyere, 2,513 prosent mens Italia 10 ligger 4,348 prosent. UK 10 også høyere, 3,887 prosent. Euroindeks på 124,49 og vi ser EURCHF handle 0,9822, GBP på 1,24296 mot USD og 0,8817 mot EUR.

Gull falt tilbake under 2k streken onsdag, styrket USD del av bildet. Gull åpner dagen 2,004USDo med Sølv på 25,235USDo, Kobber også lavere, 4,0610USDlb. Aluminium omsettes 2,446USDt. Hvete på 678USDb med Mais på 673USDb. Ris uendret, 17,133USDcwt.

Korna handlet svakere onsdag, fallende oljepris og mer usikkert risk-bilde bidro. Over natten ser vi videre svekkelse. Vi ser flere analyser på kronesvekkelsen og som vi har nevnt før er nok en del av bildet utlendinger som forlater Oslo Børs og andre innenriks assets. Det kan fort bli en diskusjon rundt streiken og om ikke regjeringen vil kunne/burde bidra med lovnader om at skatter og avgifter fryses og derav hjelper på kjøpekraften. Vi har sett kraftig økning i kommunale og statlige skatter og avgifter, dette ispedd høy inflasjon som igjen gir høyere renter er dette en lite attraktiv cocktail, uansett hvem side av bordet en sitter. Vi må ta med at ikke alle økninger fra det offentlig er med i KPI så den reelle negative kjøpekraft er nok større for de fleste enn KPI tallet isolert viser.  Vi ser EURNOK åpne torsdagen 11,6220 med USDNOK på 10,6000. SRKNOK på 1,0230 og GBP koster 13,1820.

Hvis det var noen ord og uttrykk du ikke forstod, referer vi gjerne til dette «Finansopediet»: https://www.tiderpenger.no/finansopedia/

Global Assets skreddersyr den finansielle rådgivningen til deg slik at du får den markedstilnærmingen du ønsker.