Morgenkommentar 21.10.2022

Oljen; OLJE: Etter et par dager med trading i litt motsatt retning av aksjemarkedet, så vi svakhet i oljen under amerikansk sesjon. Det var litt positivitet tidligere på dagen med fokus mot at kinesiske myndigheter hintet om litt lettelser rundt covidregimet.

For WTI så meldte det seg en mulighet i går å eksponere seg litt ut på kurven. Det at Biden meldte om «prisgulv» gjør at man kan spekulere i oljekontrakter som ligger 1-2,5 år frem i tid mellom 70-75 dollar. Da har man potensialet at Biden kjøper i den tidsperioden og man kan satse på at oljen holder seg. Brent ligger 92,51USDb med WTI på 84,60USDb

AKSJEMARKEDET: For første gang på lenge priser markedet inn en terminal rate på over 5% i USA. Med hawkishe uttalelser fra FED medlemmer, kommer yield på bonds opp og aksjer faller. Markedet priser nå inn 1,44% renteheving, noe som implisitt betyr priser inn 76,5% sannsynlig for at det blir 75bps + 75bps på de neste to rentemøtene. Vi begynte denne utbunningsformasjon vi nevnte i gårsdagens morgenkommentar med en forventet terminal rente på 4,528% (30.09), og vi har nå steget ca 10% på forventet rentetopp og SP500 har steget med ca 2% (dog en volatil reise). Videre fikk vi arbeidstall som gir FED alibi for å trykke videre på med økte renter. Aksjer er ikke «out of the woods» enda….

NOD: Ekstremt tung dag i går for NOD på tall som så gode ut med EBITDA på 60M USD i Q3 mot ventet 47M USD og omsetning omtrent in-line på 202M USD. Guidingen på Q4 skuffet imidlertid investorene og aksjen knakk på det meste ned over 14% på tungt volum. Chartmessig stod aksjen med dette i fare for å bryte ned på tidligere års bunner rundt NOK 130. intradag tverrsnudde imidlertid aksjen og endte høy for dagen 140,- . Chartet er med dette fortsatt intakt og range 130-155 gjelder inntil brudd inntreffer og med volatiliteten man så her i går er det nærliggende at det kommer.

DNB: Ikke helt ulikt NOD ble DNB også behandlet hardt og brutalt første halvdel av dagen på OSE i går på tall som var nær forventet med res før skatt på 9.803M mot ventet 9.930, DNB handlet på det verste ned 7,4%. men snudde også intra som NOD og endte langt over vwap på 177 og mot dagens høye 180. Chart rangen her også intakt med gulvet i 175 og tak rundt 186 som sammenfaller omtrent med 200 dagers glidende snitt på 187,50.  Ellers er det verdt og merke seg at de intrabevegelsen man så der mot nedsiden som selvsagt så grusomme ut egentlig bare tok aksjene tilbake til kurser de handlet på i slutten av forrige uke. Det sier litt om hvilket totalmarked man beveger seg i her og hvor ekstremt volatilt det er.

MAKRO/FX

I USA kom tall for trygdesøkende inn på 214k for siste uke, godt under konsensus på 230K . Isolert sett ett makrotall som underbygger Feds rentepolitikk. Philly Fed Manufacturing indeks falt med 8,7 mot ventet -5,0.

Vi har en fredag uten viktig e tall på makorkalenderen.  USD handler med indeks på 112,94, EURUSD ligger 0,9775. 2 års renter på 4,619 prosent og 10 år ligger 4,255 posent og  30 åringen omsettes 4,255. Det er i dag flat rentebane fra 10 og opp til 30 år.

I Østen endte børsene uka  med rødt tall, Nikkei end 0,43 prosent mens Sydney var av 0,80 prosent. Hang Seng ned 0,82 prosent mens Shanghai endte opp 0,19 prosent. YEN handler 150,38 mot USD, markedet venter på BoJ, kan fort bli kostbart.  AUD på  0,6263 mot USD. Yuan holder på siste tids svekkelse, 7,2680.

I Unionen fortsetter leder møtet, gårsdagen ga nye sanksjoner mot Iran. De har videre blitt enig om felles innkjøp av gass og energi. UK slipper detaljhandels tall og tall fra boligmarkedet.  Lizz Truss valgte å levere inn sin avskjedssøknad og er derav historiens kortest sittende leder noe som igjen gir nye politisk usikkerhet om veien videre i en vanskelig tid. Euroindeks på 110,13. EURCHF handler 0,9830.  GBPUSD på 1,1190 og EURGBP ligger 0,8732  Tyske 10 års renter ligger 2,466 prosent,  UK 10 på 3,974 prosent.

Gull handler uten store utslag siden torsdagen, 1.624USDo. Kobber på 3,3725USDld. Aluminium på 2.218USDt. Hvete på 846USDb med Mais på 682USDb. Ris omsettes på 16,485USDp.

Krona noe svakere gjennom torsdagen, vi åpner fredagen med EURNOK på 10,4470,  USDNOK ligger 10,6890 og SEKNOK handler 0,9470. GBP koster 11,9570. Vi tar med at sentralbanksjefen i går uttalte at prisfallet i boligmarkedet var noe høyere enn deres prognoser mens inflasjonen holder seg høy. Det blir tydelig vanskelige avveginger for våre naboer på Bankplassen i rentesettingen. Neste rentemøte 3  november. Neste rapport fra regionalt nettverk kommer 6 desember en uke i forkant av siste rentemøte i 2022,  15 desember.

Hvis det var noen ord og uttrykk du ikke forstod, referer vi gjerne til dette «Finansopediet»: https://www.tiderpenger.no/finansopedia/

Global Assets skreddersyr den finansielle rådgivningen til deg slik at du får den markedstilnærmingen du ønsker.