Morgenkommentar 21.12.2022

Oljen ; Vi ser lavere volum og mindre bevegelser inn mot jul. Dette betyr at man bør ta på mindre risk om man er direkte eksponert mot olje. Nyheter kan gi større utslag enn før. Brent handler 80,27USDb med WTI på 76,36USDb

AKSJEMARKEDET: Vi fikk en ganske rolig dag på børsen i går. Europa blandet, mens USA i pluss. Man var litt usikre etter hvordan Asia stengte, men en oljepris som holder seg, gir understøtte her hjemme. Det er generelt rolig inn mot jul nå.

På nyhetssiden fikk vi meldinger om eksplosjon i gassledning i Russland som frakter gass til Europa. Dette understøttet naturgass, som ellers har vært mot den negative siden.

Vi ser dog at AKRBP holdt seg sterkere sammenlignet med EQNR. Dette kan forklares med sterkere oljepris i går.

Utfordringen til markedet er fortsatt frykten for resesjon, som vi ser priset inn i FED Funds futures. Ser vi også på FED sin sannsynlighetsmodell for resesjon, peker den nå på 38,1% sannsynlighet. I forkant av GFC var den på 41,7%. Historisk sett har en sannsynlighet over 30% nøyaktig predikert en resesjon ila 12 mnd. Modellen er hovedsakelig basert på spreaden mellom amerikansk 10 åring og amerikansk 3 måneder.

Det som dog taler en resesjon midt i mot er at arbeidsmarkedet er meget sterkt. Vi ser litt tegn innenfor jobless claims for en svekkelse da 4 ukers snittet er opp 35% siden lav i april og opp 20,4% sammenlignet med snittet tilbake til 1970. Men siden vi fortsatt ikke ser en fallende arbeidsledighet eller masseoppsigelser holder drivkraften i økonomien seg i gang.

MAKRO/FX

USA slippes tall fra boligmarkedet, existing home sales ventes falle 5,4 prosent eller 4,2M enheter. Canada slipper inflasjonstall, 6,7 prosent på årstaken er ventet. USDCAD ligger 1,3615. Dollar indeks på 103,75 med EURUSD på 1,0615.

2 års renter på 4,255 prosent med 10 åringen på 3,703 prosent og 30 år på 3,758 prosent.

Japan satt jo fart i markedene med sine endringer i rentetoleranseområde i går. Markedet sender YEN sterkere og renter stiger mens børsene viker. Utviklingen i Kina også til bekymring og en tanke til om sentrale myndigheter vil iverksette tiltak utover vinteren. Nytt år i Kina er 22/01/2023.Nikkei ned 0,68 prosent mens Sydney stiger 1,29 prosent. Hang Seng opp 0,07 prosent og Shanghai av 0,25 prosent. YEN mot sterke siden, 132,15 mot USD og AUDUSD ligger 0, 6688. Yuan på 6,9750 mot USD,

I Unionen er makorkalenderen strippet for nyheter.  Vi får tall for UK privat låneopptak. Euroindeks på 115,65 og en kan spørre om ikke Euro er å anse som overvurdert sett i lys av den økonomisk utviklingen. Tyske 10 års renter på 2,280 prosent med UK 10 på 3,637prosent, renter i hele eurosonen stiger. EURCHF handler 0,9855 mens GBP omsettes 1,2157 mot USD og 0,8728 mot EUR.

Gull noe høyere, svekket USD hjelper, 1.824USDo. Kobber på 3,8125USDlb og Aluminium på 2.377USDt. Hvete på 755USDb og Mais på 653USDb. Ris på 17,822USDp. Kaffe har flatet ut etter å ha falt ca 30 prosent YTD, 165,80USDp. Sukker på høyeste nivå siste år, opp 10,92 prosent siden desember 2021, ligger 20,62USDp.

Krona uten nevneverdige utslag tirsdag. Vi åpner onsdagen med EURNOK på 10,5090 og USDNOK på 9,900. SEKNOK på 0,9485 mens GBP koster 12,0350. Risk ute, olje og energi fortsatt hovedfaktorer i verdsettelsen av vår valuta.

Hvis det var noen ord og uttrykk du ikke forstod, referer vi gjerne til dette «Finansopediet»: https://www.tiderpenger.no/finansopedia/

Global Assets skreddersyr den finansielle rådgivningen til deg slik at du får den markedstilnærmingen du ønsker.