Morgenkommentar 23.05.2022

Oljen En rekke markedsaktører stiller spørsmål til hvordan markedet skal veie opp for Russlands bidrag til verdens oljeforbruk. Det synes ikke trolig at OPEC, Norge eller andre kan fylle behovet og så lenge ikke forbruket faller vil underskudd av olje presse prisen høyere. 130-140USDb Brent synes som mulig target. Vi ser videre at WTI handler høyere enn Brent på morgenkvisten. WTI på 111,27USDb mens Brent omsettes 111,09USDb.

MGN –  aktører er naturligvis redde for grønt etter 1,5 års fullstendig krakk i sektoren og vi forstår alle hvorfor. Det er likevel feil å glemme sektoren. Det bokstavelig talt lempes inn kapital fra ett samlet EU mot grønne investeringer, spesielt aktualisert etter Ukraina situasjonen og ett unisont krav for løsriving fra russisk energi. REPoverEU plan forrige uken øker 2030 EU energy efficiency and renewable energy targets fra hhv 9% til 13% og fra 40% til 45% samt at de foreslår «forpliktelser at alle offentlige og kommersielle bygninger skal ha solceller på tak innen 2026 og innen 2029 for privatbygninger. RECSI er selvsagt også interessant i denne sammenheng. Men MGN er ikke på radaren til folk i samme grad enda og sliter ikke med nettradere som RECSI og gjør den mindre volatil.

Amerikanske børser uten store utslag ved close fredag etter en uke med høy volatilitet og store intradagbevegelser. Dow på 31.261,90 mens Nasdaq ligger 11.354,62 S&P500 på 3.901,36. Futures  pr nå tilsier høyere start på børsene senere i dag. Ingen makrotall av betydning i dag. 10 års renter på 2,832 prosent og 30 år p 3,028 prosent. USD handler noe svakere , 1,0605 mot EUR og indeks på 102,63.

I Østen er børsbildet noe blandet, Nikkei er opp 1,13 prosent mens Sydney opp 0,11 prosent. Shanghai er opp 0,03 prosent mens Hang Seng tar av 0,93 prosent. YEN på 127,80 mot USD og AUD på 0,7110 mot USD . Yuan på 6,6655 mot UISD

I Unionen slippes Ifo fra Tyskland og Euro Group avholder møte. BOE sjef Bailey snakker KL1815 og det er åpning av WEF i Sveits så ett øre mot uttalelser derifra. Tyske 10 års renter 0,9415 prosent. Euroindeks på 109,95. EURCHF på 1,0290. GBPUSD 1,2555 med EURGBP på 0,8440.

Gull handler noe høyere, 1 852USDo Sølv på 21,941USDo.  Kobber på 4,3125USDp. Aluminium handler rett under 3k streken, 2 964USDt. Hvete på  1.180USDt , Mais 782,3USDt.  Ris noe høyere, 17.393USDt.

Presset i det norske næringsliv og offentlig holder seg, det kan synes være en god tid å være nyutdannet. Ingen store tall på makro fronten. Krona midt i siste tids rangebilde, EURNOK på 10,22510. USDNOK på 9,6750. SEKNOK på 0,9770 og GBP koster 12,1440.

Hvis det var noen ord og uttrykk du ikke forstod, referer vi gjerne til dette «Finansopediet»: https://www.tiderpenger.no/finansopedia/

Global Assets skreddersyr den finansielle rådgivningen til deg slik at du får den markedstilnærmingen du ønsker.