Morgenkommentar 28.02.2022

OLJE: Vi begynner å se ytterligere trussel mot olje- og gasstilbudet. Det kom i helgen meldinger om brann på rørledninger, men at flyten fortsetter. Dette er basert på trykkmålinger langs rørledningen, da visuell inspeksjon er begrenset i disse tider. Det som blir utfordrende er at i tillegg til denne overhengende risikoen, ser vi at omfanget av sanksjoner øker. Dette betyr at kjøpere av Russisk olje og gass, må planlegge for disprupsjoner. Russland eksporter 5m fpd olje til Europa og her må raffineriene muligens se mot Midtøsten om sanksjoner skulle treffe flyten av energi. Dette bør gi et press mot oppsiden for olje og naturgass. Blir det fullt ut sanksjoner i form av blokkering av SWIFT, kan dette lamme hele energiflyten da man ikke kan betale. Om det da er slik at Gazprom og de store fortsetter å levere og velger å ta betaling senere, vet vi ikke, men uansett er dette en situasjon som bør presse oljeprisen oppover.

Vi har tidligere sett hvor liten markedseffekt USA sin frigjøring av olje fra SPR lagrene har hjulpet prisen.

AKSJEMARKEDET: Vi venter en rød dag i dag. Det kan virke mer og mer som at Tyskland har gått fra å virke mer pasifistiske, til mer på fronten. Dette har kommet etter press fra flere andre land. Vi ser nå at USA går mot den russiske sentralbanken, noe som betyr at de kan slite med å støttekjøpe rubel og bedrive annen internasjonal økonomisk aktivitet. Det er et meget choppy markedet som kan åpne for mange muligheter for de som er kortsiktige. Det er to typer investorer som kan lykkes i et slikt marked, de som handler intradag (ikke ta på seg risiko når markedet er stengt) og de som har kapital på sidelinjen som kan kjøpe de aksjene de har tro på.

Vi var i Finansavisen lørdag og snakket om at 2022 blir vanskelig og vi nevnte før jul at man skulle være kjedelig når det kom til type aksjer man ser på. Vi mener fortsatt risikoen er meget høy. Aksjene vi dro frem som interessant var BWLPG, XXL, ELKEM, DNO og OKEA. Vi mener at risikoen er såpass høy at man burde ha en 8-9% i VIX futures.

Her hjemme melder Gahr Støre at oljefondet skal trekke seg ut Russland. Dette vil nok gi en negativ bevegelse mot russiske aksjer, da det setter en forventning. Hvordan det praktisk skal gjennomføres er en annen sak.

Det kommer nyheter hele tiden, så man må være på ballen i disse tider. Det vil som sagt åpne seg muligheter, og mye vil være fokusert mot råvarer og tank.

MAKRO/FX

Amerikanske renter med noe lavere start på uka, 10 åringen på 1,903 prosent mens 30 åringen ligger 2,231 prosent. Det er auksjon i 3 og 6 måneders papirer i dag. Relativt tomt på makroagendaen i dag. USD tok ett lite byks mot oppsiden over helgen. USD indeks på 97,25. Vi ser EURUSD omsettes 1,1160. Amerikanske børser endte fredag med blå tall, futures tilsier en åpning mot nedsiden senere i dag men her endres ting fort.

I Østen er børsbildet stort sett mot oppsiden i dag, Hang Seng mot strømmen og ligge r0,391 prosent lavere. Nikkei er opp 0,19 prosent og Sydney er opp 0,73 prosent. Shanghai legger på seg 0,10 prosent. Detaljhandelstall fra Japan opp 1,6 prosent mens industriproduksjonen falt 1,3 prosent, konsensus var fall på 0,7 prosent. Detaljhandelstall fra Australia viser oppgang på 1,8 prosent mm, 0,4 prosent var ventet. YEN ligger 115,55 mot USD. Yuan holder seg mot sterke siden, 6,3125 mot USD.

I Unionen er det tomt på makrokalender.  ECB sjef Lagarde på talerstolen KL1650, vel vært ett øre. Ett stort knippe sanksjoner vil gi økonomiske utslag for Europa og dets selskaper, ingen klare svar på denne utviklingen. Rubel faller dramatisk, 107,70 mot USD opp fra 84,50 fredag (høyere kurs svakere Rubel). Sentralbanken i Moskva uten store muligheter for inngripen men øker renten til 20 prosent. Fokus blir mot øst, eskaleringskurven har vært bratt. Euroindeks på 111,10. CHF ligger 1,0335 mot EUR. GBP noe lavere mot styrket USD, stabil mot EUR, 0,8350.  Euopesike renter noe lavere, Tyske 10 åringen på 0,2185 prosent mens  UK10 på 1,4865 prosent.

Gull omsettes 1 910USDo mens Sølv ligger 24,415USDo. Kobber på 4,5185USDp. Aluminium markedet ikke åpnet enda, avsluttet fredagen på 3 413USDt. De softe råvarer presses videre mot oppsiden.

Krona styrket seg gjennom fredagen, i dag slipper NB tall for sine valutatransaksjoner i mars og en stor mulighet for at sentralbanken nå vil kjøpe valuta etter en langt tid med salg. Overskuddet i nasjonaløkonomien som følge av energiprisene har endret bildet.

EURNOK på 9,9900 på morgenkvisten mens USDNOK ligger 8,9480. SEKNOK på 0,9375. GBP koster 11,97.

Global Assets skreddersyr den finansielle rådgivningen til deg slik at du får den markedstilnærmingen du ønsker.