Morgenkommentar 28.06.2022

Oljen Vi fikk en videre oppgang i oljen i dag. Det var blant annet uttalelser fra Libya om videre politiske urolighet som kan begrense deres output.

Videre så man sterke Durable Goods Order for mai, en indikasjon på bra driv i økonomien. Dette ga støtte på oljeprisen da dette tallet isolert sett snakker litt imot resesjonsfrykten. Brent på 116,25USDb

AKSJEMARKEDET: Olje i farta med rebalansering av porteføljer og en sterk oljepris. Vi ser at det er en veldig spisset rebalansering da Consumer Discretionaries var den svakeste sektoren. Den har vært svak i hele år, og viste ikke noen tegn til bedring i går. De samme tegnene så vi på Nasdaq som var svakere enn Dow og SP500.Vi så her hjemme en solid oppgang på nesten 2% godt drevet av energisektoren. Her hjemme var det Discretionaries som var den svakeste, sammen med telekom og tech.

Flyten er med andre ord inn i energisektoren og bare å følge flyten ref gårsdagens morgenrapport med hvordan snittavkastningen har vært i måneder med denne type avkastning.

POSISJONERING JULI: Vi går etter hvert snart inn i juli måned og det kommer mange kvartalsrapporter. Vi har naturligvis enkeltaksjer her hjemme man har et forhold til og det er ekstremt viktig å sette seg inn i hvordan estimatutviklingen har vært. Vi ser flere steder at NTM PE har komme drastisk ned, men det er mye drevet av utviklingen i Prisen, ikke Earnings. Ser vi til USA har man faktisk økt estimatene og hadde man definert 5 som kjøp og 1 som selg, ligger snittestimatet på SP500 på 4. Så her kan det fort komme nedrevideringer som kan slå i markedet.

Det er derfor viktig å posisjonere seg i solide selskaper med lite syklisk input. Her hjemme ser vi heller ikke at de store nedrevideringene har kommet på de store selskapene, så viktig å posisjonere seg riktig her også.

Man kan evt se på Global Assets Dynamic. Der kommer posisjoneringen til å være i store selskaper og en 10-15% VIX eksponering. Fondet kan kjøpes på Nordnet fra neste uke. Siden det er vårt fond er vi naturligvis ikke like nøytrale i synet på det fondet, men vi mener det passer i sommerferien hvis man ikke ønsker å tenke for mye på aksjer.

MAKRO/FX

Amerikanske makrotall inn bedre enn ventet mandag. I dag slippes CB(Conference Board) Consumer Confidence for mai. 106,4 sist, ventet 100,4 nå. Vi får også regionale utsikts indekser. Renter stiger noe igjen, 10 års renter på 3,183 prosent og 30 åringen igjen over 3,30 prosent. USD uten store utslag, USD indeks på 103,70 mens EURUSD på 1,0575

I Østen endte børsene stort sett høyere, Nikkei 0,50 prosent  mens Sydney 0,62 prosent. Shanghai opp 0,22 prosent mens  Hang Seng tar av 0,37 prosent. YEN på 135,40 mot USD mens AUD ligger 0,6925 mot USD. Yuan omsettes 6,6950 mot USD.

I Unionen er selvsagt situasjon i Ukraina på agendaen, energi og tilgang på slikt er en vedvarende utfordring. En rekke med ECB medlemmer på talerstolen og sjefen Lagarde snakker KL 1000. Euroindeks på 111,60. CHF holder stand, 1,0110 mot EUR.

GBP på 1,2270 mot USD og 0,8616 mot EUR.

Gull på 1,826USDo, forbud mot Russisk gull gir oppside begrensninger for det edle metallet men fortsatt flow til Gull som inflasjons hedge. Sølv på 21,173USDo. Kobber på 3,7730USDp. Aluminium på 2,494USDt. Hvete på 931,0USDb, Mais på,750,1USDb og Ris ligger 16,505USDp. Kaffe på 222,6USDp og Sukker på 18,26USDp

Stille på makrokalender i morgen, arbeidstall mot slutten av uka. Krona handler noe sterkere, olje og risk bildet ute bidrar. Torsdag slippes tall for NBV sine valutakjøp i Juli.  EURNOK handler 10,3550 mens USDNOK ligger 9,7950.  SEKNOK omsettes 0,9680 og GBP koster12,0050.

Hvis det var noen ord og uttrykk du ikke forstod, referer vi gjerne til dette «Finansopediet»: https://www.tiderpenger.no/finansopedia/

Global Assets skreddersyr den finansielle rådgivningen til deg slik at du får den markedstilnærmingen du ønsker.