Morgenkommentar 29.06.2022

Oljen; Brent omsettes 117,45USDb og WTI ligger 111,41USDb. Ingen store nyheter så fokus mot tilbud og etterspørsel og ikke minst hvordan og fra hvem skal olje og gass  økt produksjon. I dag slippes lagertall fra USA og som ofte før en viss spenning til tallene. Driving season i USA gir økt etterspørsel etter bensin så ett lite ekstra øye mot disse tallene.

Amerikanske aksjemarkeder med røde tall tirsdag, hovedfokus mot vekst og lavere forbruker tillitt. Alle de store indekser lavere. Dow ned 1,56 prosent mens Nasdaq tok av 2,98 prosent. S&P500 ned 2,01 prosent.

10 års renter på 3,128 prosent  mens. 30 åringen ligger 3,256 prosent. USD noe sterkere tiltros for flere amerikanske aktører ser the grenen back som overvurdert. Indeks på. 104,30 mens EURUSD omsettes 1,0505.  I dag slippes BNP tall for første kvartal, -1,5 prosent er ventet. KL1500 snakker Powell, alltid ett øre til Fed sjefen og hans betraktninger.

I Østen fikk vi detaljhandels tall fra Japan, markedet ventet 3,3 prosent fasist viste 3,0 prosent.  Kina forsetter å ta ned Covid 19 bekymringer. Nikkei ned 0,99 prosent og Sydney tar av 0,63 prosent. Shanghai av 0,76 prosent  mens Hang Seng faller 1,74 prosent. Prsident XI vil besøke «kolonien» ved inngangen til Juli, kanskje får vi noen tanker om hvordan Beijing ser for seg utviklingen på tidsaksen. YEN på 136,00, AUDUSD  0,6895 og Yuan ligger rundt 6,70 mot USD.

I Unionen fortsatte ECB sjef Lagarde og snakkes om renter og de tidligere  signaliserte hevninger. Hun snakker i dag igjen, KL1500  og KL1700.  Vi får inflasjonstall fra Tyskland i dag, 8,0 prosent åå med 0,3 prosent mm er ventet. En rekke forventing og tillitsindekser fra Union. Det slippes tall fra Russland, om vi tenker de ikke er manipulerte er industriproduksjonstall noe å skule på sammen med ledighetsraten. BOE sjef Bailey snakker KL1530. Euroindeks på 111,47. CHF på 1,0050 og spenningen stiger til hva som måtte skjule seg under 1,00. GBPUSD 1,2190 med EURGBP på 0,8615.

Gull på 1 822USDo med Sølv på 20,858USDo. Kobber handler 3,7410USDp. Aluminium omsettes på 2,492USDt. Hvete 943,8USDb, Mais 761,7USDb. Ris på 16,633USDp.

Krona fortsatte mot sterke siden gjennom tirsdagen, på morgenkvisten ligger EURNOK 10,33500 med USDNOK på  9,8350. SEKNOK 0,9680 og GBP12,0050

Hvis det var noen ord og uttrykk du ikke forstod, referer vi gjerne til dette «Finansopediet»: https://www.tiderpenger.no/finansopedia/

Global Assets skreddersyr den finansielle rådgivningen til deg slik at du får den markedstilnærmingen du ønsker.