Morgenkommentar 31.05.2022

Oljen Vi så generelle sterke råvarepriser også olje etter at Shanghai åpne alle produksjon fra juni. Beijing uttaler at de har coronaviruset under kontroll. Hvis kinesiske etterspørsel skal opp nå over sommeren, driving season starter i USA lagre nede på syv års lav, så har vi en «perfect storm» foran oss. Det samme gjelder for de vanlig oljelagrene (altså eks SPR) og diesellagrene. Så man har ikke masse på «hylla» man kan hente fra. Det ligger i forventningene at oljen skal falle gitt at forventingen om at inflasjon skal falle. Det er dog meget interessant å se hvor denne «overfloden» av olje skal komme fra for å dekke opp for etterspørselen som kommer. Snittprisen på bensin i USA er nå på $5,09/gallon, noe som er den høyeste bensinprisen amerikanerne noen gang har betalt.

AKSJEMARKEDET: Det ble en rolig dag i markedet med USA stengt. Som vi nevner under valgte FED medlem Waller å si at FED bør heve renten inntil inflasjon er under kontroll. Vi har nevnt det lenge, og det virker som FED strategisk bruker markedsoppganger til å komme med en negativ uttalelse som ikke faktisk endrer noe av bildet, men som understøtter at de ønsker å stramme inn. Dette kommer bare et par dager i forkant av at de skal begynne å redusere sin balanse fra onsdag av med en månedlig reduksjon på $47,5mrd. Forrige mandag uttalte FED medlem Raphael Bostic at man burde ta en pause fra renteheving i september og dette var første dag med oppgang i en solid uke. Dette kan fort være noe som setter en demper på aksjemarkedet i dag og utover uken.

SCATC: Vi ønsker å løfte frem Scatec. Selskapet har komme med tall og tømt ut «møkka» i form av dårlige nyheter og nedskrivinger. Aksjen har et tydelig gap fra NOK 111 ned mot dagens nivåer. Fra et trading perspektiv får man ofte det man kaller for et «gap fill», da en aksje spiser opp gapet som ble skapt av en eller annen grunn. Dette gjelder både på opp- og nedsiden. I tillegg til dette kom Bloomberg ut med analyse i forrige uke der de gikk igjennom en del selskaper for å se hvordan de scoret ifht EU sitt taxonomyregime fra 2023. EU innfører en obligatorisk rapportering fra 2023. Vi forventer derfor at det kommer til å være en del «front running» inn i disse aksjene utover. Scatec får en gjennomsnittlig score på 81%, noe som er det nest høyeste når man sammenligner med andre selskaper som passer 100% med EU sine Taxonomyformål. Det er bare First Solar som scorer bedre med 89% score. Forskjeller er at First Solar eies av 9 fond allerede, mens Scatec eies av 6 fond (når man ser på de meste diversifiserte «clean energy ETFene»). Vi ser også at avkastningen ila 2022 viser at jo nærmere disse ETFene er EU sine formål, jo bedre avkastning har de hatt. Så rente pragmatisk så tilsier det at ETF bør kjøpe aksjer som scorer bedre på EU sine tester enn å kjøpe andre selskaper, alt annet like. Vi mener videre at da SCATC er i en god posisjon nå, som de har tømt alt av dårlig nyheter.

Vi legger til for et negativt punkt at BlackRock har solgt seg under 5% nivået og trenger ikke melde lenger om de selger seg videre ned. Dette er isolert sett negativt.

Vi mener uansett at man skal begynne å se på Scatec igjen etter at lang periode med svakhet og dårlige nyheter. Fra et trading perspektiv er det naturlig med en stop loss rundt nivået NOK 90, med target NOK 111. Stoppen er da over bunnivåene, men skal vi ned dit skal man avvente. Derfor naturlig å se på stop rundt nivået NOK 90 som fortsatt gir trading mulig. Gjennomsnittlig daglig volatilitet den siste uken er på litt over kronen, så et rom på NOK 5 til stop loss er godt innenfor volatilitetsrangen vi har sett.

MAKRO/FX

Stengte børser i USA i går men Fed-medlem Waller  som nevnt tidligere uttaler at om ikke inflasjon snur og faller vil sentralbanken måtte heve renter «a lot higher». Det gjenstår å se om slike uttalelser  nå påvirker det gode bakteppet for aksjer. USD holder seg stabil, 1,0750 mot EUR med indeks på 101,60.

I Østen fikk vi PMI fra Kina, 49,8 var noe høyere enn ventet og over siste måling som lå på 47,4. I Japan falt industriproduksjonen med 1,3 prosent for april mens detaljhandel steg noe mer enn ventet, 2,9 prosent mot ventet 2,6 prosent. Arbeidsledigheten i Japan faller fra 2,6 til 2,5 prosent.

Børsene blandet, Nikkei er end 0,26 prosent og Sydney tar av 0,77 prosent. Shanghai er opp 0,82 prosent mens Hang Seng legger på seg 1,09 prosent. YEN på 127,88 mot USD og AUD på 0,7192 mot USD. Yuan på 6,6705 mot USD

Toppledere i EU klarte ikke  helt å falle ned på samstemte sanksjoner mot Russland. Ungarn ønsker å holde, og det kan synes at de får beholde noe av energi kjøp fra Moskva. Det forventes en mer soft enighet  i sanksjoner noe som Kreml sikkert anser som svakhet og en liten seier. Møtet fortsetter i  dag og rykter om nye sanksjoner er i media, bla  a flere banker ut av Swift så vi får vente i spenning til fasiten slippes. Vi får ledighetstall fra Tyskland , konsensus er 5,0 prosent. Unionen slipper inflasjonstall, dette blir dagens viktigste happening. 7,7prosent åå er ventet mens en ser 0,6 prosent mm. ECB har synliggjort en rentejustering i juni, dagens tall kan gi føringer til dette. EU fortsetter sitt ledermøte. 10 års tyske papirer ligger 1,0625 godt over mandagens noteringer. Euroindeks på 111,20. CHF på 1,0325 mor EUR. GBP 1,2615 mot USD og 0,8521 mot EUR.

Gull på 1,855USDo, Sølv omsettes 21,850USDo. Kobber på 4,3585 USDp. Aluminium på 2 887USDt. Hvete på 1,133USDt med Mais på 771,0 USDt. Ris på 17,485USDt.

Hjemme på berget slippes arbeidsledighets tall, konsensus er 3,0 prosent.  KL10 slipper NB de omtalte tall for valutakjøp i Juni. Krona uten store endringer, 10,1225 som er sterkeste nivå for NOK siste måneden. USDNOK på 9,4215.  SEKNOK 0,9640 og GBP koster 11,8750. Olje og risk tilsier sterkere NOK mens høye valutakjøp kan isolert sett trekke motsatt vei.

Hvis det var noen ord og uttrykk du ikke forstod, referer vi gjerne til dette «Finansopediet»: https://www.tiderpenger.no/finansopedia/

Global Assets skreddersyr den finansielle rådgivningen til deg slik at du får den markedstilnærmingen du ønsker.