Morgenkommentar 26.05


God Morgen

Oljen handler på $50,10/fat, opp 1,91% siden i går samme tid, og opp 3,71% siden midnatt. EIA oljelagertall viste også et kraftig lagertrekk i likhet med API-tallene og var med på å dra oljeprisen over $50/fat. Det har vært en del nyheter den siste tiden som har gjort at oljen har holdt seg tett oppunder $50/fat og nå bryter over. I tillegg til brannen i Kanada, har Nigeria hatt sin laveste produksjon på 20år. Venezuela sliter med infrastruktur for å holde produksjonen i gang da de opplever mye strømbrudd, tyverier og andre elementer som påvirker produksjonen. Vi kan se at i USA er aktive oljerigger på sitt laveste nivå siden oktober 2009 samt at IEA øker sitt etterspørselsanslag for 2016 med 100k fat/dag til 95,9m fat/dag, og senker non-OPEC tilbud med 800k fat/dag til 56,8m fat/dag.

SDRL: Selskapet leverte Q1 tall. Topplinjen kom inn på $891m mot ventet $891m. EBITDA slo forventningene med $528m mot ventet $455m. Bunnlinjen endte på $88m mot ventet $187m med en EPS på $0,15/aksje mot ventet $0,39/aksje. Nettogjelden er ned ca $300m fra Q4 og ligger nå på $9645m. Selskapet jobber aktivt for å restrukturere gjelden og vi husker i forrige uke at en del obligasjoner ble gjort om til aksjer. Sånn all-in-all var tallene helt greie, men her må vi se hvor mye av gjelden som blir omgjort til aksjer, og utvanningsgraden dette har eksisterende aksjonærer. Selskapet guider en EBITDA for Q2 på $510m altså lavere enn dette kvartalet. Så her må gjeldsgraden virkelig ned videre. Me de EBITDA estimatene som ligger inne og guidingen til selskapet selv vil EBITDA for 2016 bli $1774. Nettogjelden må da ned $1662m før den tid.

VALUTA: Uttalelser i går om at ett Brexit vil kunne fører til ett oppsving for

finanssektoren ble mottatt positivt og sendte Gbp mot oppsiden. 1,4720 mot Usd og 07610 mot Eur. Vi forventer høy grad av spekulasjon frem mot folkeavstemmingen 23. juni. Råvareprisene stiger noe, men det er Olje som er i førersete og vi har igjen priser over 50Usdb for Brent. Positivt for råvarevalutaer. Canada holdt renter uendret og Cad styrker seg 1,2970 mot Usd

Usd noe svakere, men troen på renteøkning på møtet 14/15 Juni møtet i FED holder Usd mot sterke siden av siste tids range 1.1175 mot Eur og UsdIndex 95,20. Norske kroner sideveis i går rund 9,30 nivået mot Eur, Vi åpner i dag 8,2850. Viktig i dag blir rapport om investeringer. I Oljesektorsom (siste rapport; www.ssb.no/energi-og-industri/statistikker/kis/kvartal) og store avvik her vil sette sterke føringer for utviklingen av Nok. UsdNok 8,30 mens ChfNok 8,3950.

Med vennlig hilsen/Kind Regards

Global Assets and Trading AS

Parkveien 53 B

0256 Oslo

Norway

www.globalassets.no

Disclaimer

Innholdet i denne e-post skal ikke oppfattes som et tilbud eller anbefaling om kjøp eller salg av finansielle instrumenter. E-posten kan inneholde konfidensiell informasjon og er kun ment til den person den er rettet til. Dersom De ikke er den tiltenkte mottaker av denne e-post, eller e-posten åpenbart innbefatter feil vedlegg eller innhold, vennligst kontakt avsenderen pr e-post, slett e-posten og ødelegg samtlige utskrifter og kopier av denne. Global Assets and Trading AS org nr 916 172 532 påtar seg intet ansvar for verken direkte eller indirekte tap som skyldes forståelse av eller bruk av innholdet i denne e-post.


Siste innlegg
Arkiv
Følg oss
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square

© Copyright 2016 Global Assets AS. All Rights Reserved.