Morgenkommentar 02.06


God Morgen

Oljen handler på $49,77/fat, opp 0,87% i går samme tid, og opp 0,05% siden midnatt. API oljelagertall viste en vekst på 2,35mfat mot ventet -3,1m, men uttalelser fra Lukoil's Alekperov om at oljeprises vil ha en snittpris i år på $50/fat, trekker oljeprisen oppover. OPEC møte i dag, og det har i forkant vært rykter om snakke bak lukkede dører om produksjonstak, men man vet ikke hva som kommer ut fra OPEC før det virkelig er offisielt. Oljeprisen har vært viktig for utviklingen av aksjemarkedene den siste tiden, med en korrelasjon til oljeprisen på 0,58 er det viktig at vi ikke får store utslag på nedsiden i oljen fremover.

NHY: Selskapet inngår en avtale med kraftselskapet Axpo Trading AG, me dleveranse av 1,3TWh årlig fra 2021 til 2025. Denne kontraktene kommer i tillegg til eksisterende kontrakter inngått i juli 2015 om leveranse av 0,9 TWh fra 2018 til 2025. Hydro benytter seg av en kombinasjon av interne og eksterne kontrakter for å levere kraften som trengs, 2,2TWh, for å drifte smelteverket. De lange terminkontraktene på den tyske kraftbørsen har falt €25-30 siden 2012 og da blir disse nye kontraktene et av virkemidlene til selskapet for å forbedre "Rolled Products" divisjonen sin med NOK 900m innen utgangen av 2019.

MHG/DESSC: Selskapene inngår en avtale om å starte et JV om drift av akvakulturfartøy. MHG opplyste her før jul at de vurderte å utvide til servicefartøyer. Positivt for begge parter, men for en trengende DESSC kommer dette som noe veldig bra. Da selskapet leverte en negativ bunnlinje, og er i samtaler med banker om refinansiering av gjeld.

YAR: Selskapet er ute i det amerikanske obligasjonsmarkedet og henter $500m eller NOK 4,2mrd med dagens valutakurs. Renten kommer på 3,8% per annum og gir en yield på 3,849% og løper over 10 år. Pengene skal gå til generelle selskapsformål og forlenger forfallsprofilen til selskapet. Obligasjonen har fått investment grade rating på Baa2 og BBB av Moody's og Standard and Poor's. DNB markets uttalte at de ventet en rente på 3,9% per annum, så positivt med 10 basispunkter lavere.

VALUTA: OECD ser verdensøkonomien vokse i en langt svakere fart enn tidligere spådd og ønsket. Usd faller noe tilbake og handler rundt 1.12 opp 50-60 pips fra gårsdagen. UsdIndex faller til 95.25 De flestes øyne er på Opec og nyheter fra pågående møte. I Japan faller børsen og bidrar til flow in i Yen som safe haven i det korte bildet. Liten tro på BOJ og handlingskraft i FX styrker Yen. 109,20 mot Usd. Oljepris rundt 50Usdb gir relativt rolig Nok som også i dag åpner 9.29 med ChfNok 8.40. UsdNok under 8.30 men dette skyldes det noe svakere Usd bildet. SekNok handler rundt paritet.

Disclaimer

Innholdet i denne markedskommentar skal ikke oppfattes som et tilbud eller anbefaling om kjøp eller salg av finansielle instrumenter. Global Assets and Trading AS org nr 916 172 532 påtar seg intet ansvar for verken direkte eller indirekte tap som skyldes forståelse av eller bruk av innholdet i denne markedskommentar.


Siste innlegg
Arkiv
Følg oss
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square

© Copyright 2016 Global Assets AS. All Rights Reserved.