Morgenkommentar


God Morgen

Oljen handler på $50,05/fat, uendret fra fredag samme tid, men opp 0,89% siden midnatt.

NAS: Selskapet leverte trafikktall for mai måned. Yielden var på 0,41 mot 0,42 mai i fjor og 0,39 i april i år. Antall passasjerer som ble fløyet var 2,64m en vekst på 11% mot mai fjor. Antall passasjerer fløyet var faktisk høyere i mai enn i mars, da vi hadde påske. Nå som oljeprisen har stukket i taket, nesten doblet seg siden bunn i januar, ser vi nå at selskapet kan regnskapsføre urealiserte gevinster på sine hedningaktiviteter. ASK (kapasitet) økte med 11% mens RPK (passasjertrafikk) økte med 15%. Positivt å se at utvidet setekapasitet blir spist opp av etterspørselen. Gode tall i en sektor som har mye støy rundt seg. Norwegian har store amerikanske politikere i mot seg når det gjelder flygingen til USA. Selskapet har fått Boeing på sin side når det gjelder langdistanseflygingen. Nå skal det legges til at Dreamliner flyene som selskapet bruker på sin langdistanseflyging er levert av Boeing.

SAS: Selskapet er ute sier at de vurderer å flytte sin langdistanseflyging vekk fra Gardermoen nå som den nye avgiften skal innføres.

AKSO: Selskapet har vunnet en avtale med Petrobel om bygging av et 180km langt stålrør som skal koble Zohr undervannsutvikling til kontrollplattformen. Rørsytemet skal bli levert april 2017. Kontrakten er på minimum NOK 1mrd. Fra et aksjeperspektiv slår dette 3,67 NOK/aksje eller 12,8% fra fredagens sluttkurs.

VALUTA: Markedet valgte å se negativt på fredagens arbeidstall og sendte Usd lavere. Rentefokus i hovedsete og tallene kan tyde på at Fed holder renten på dagens nivå noe lengre, Fed har møte 14/15. EurUsd handler 1.1350.

Yen styrkes med den svekkede Usd og flow inn i safe haven. Markedet har lagt frykten for intervensjon på hylla og vi kan være på vei mot 100 i UsdYen og Asia avslutter mandagen med 106,80. Kina og USA skal avholde samtaler, men usikkert om dette vil medføre store utskag i Yuan kursen Råvarepriser stiger å gir spesielt Aud ett løft. Cad fortsatt under press grunnet den pågående brann samt makro.

Nok mot sterke siden men vi beveger oss fortsatt innen 9.20-9.40 rangebildet. EurNok åpner uka på 9.28 tallet. Kpi tallene fredag blir viktige, høy prisvekst vil kunne gi næring til at NB holder rentene på hold under rentemøte 23 juni.

UsdNok 8.18 med ChfNok 8.37 og SekNok 100,30.

Til slutt tar vi med at frem mot 23. juni, valget om England skal være i EU eller ikke, har flere tilbydere av FX handel valgt å øke marginkravet ved handel i pundet. Dette kan være med på å skape et lavere volum fremover og en svekkelse i pundet.

XXL går utbytte i dag NOK 2/aksje.

Disclaimer

Innholdet i denne markedskommentar skal ikke oppfattes som et tilbud eller anbefaling om kjøp eller salg av finansielle instrumenter. Global Assets and Trading AS org nr 916 172 532 påtar seg intet ansvar for verken direkte eller indirekte tap som skyldes forståelse av eller bruk av innholdet i denne markedskommentar.


Siste innlegg
Arkiv
Følg oss
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square

© Copyright 2016 Global Assets AS. All Rights Reserved.