Morgenkommentar


God Morgen

Oljen handler på $51,52/fat, opp 2,12% fra igår samme tid, og opp 0,16% siden midnatt. Oljen handler nær 10-måneders høy i etterkant at API tallene viste større fall i lagrene enn ventet. Fallet var på 3,56mfat mot ventet 3,5mfat. I tillegg til dette har oljetilbudet fra Nigeria kommet seg ned på det laveste siden 1994. En oljeledning som er driftet av Shell er under reparasjon. Denne ledningen ble slått ut av bruk av eksplosjoner i Februar og i forrige uke. EIA oppjusterer etterpsørselsanslaget for olje i 2016, men nedjusterer for 2017. Justeringene er ikke store, men for 2016 oppjusteres etterspørselen fra 95,24mfat/dag til 95,26mfat/dag. For 2017 nedjusteres anslaget fra 96,78mfat/dag til 96,73mfat/dag.

DOF: Skagen Vekst har solgt 2,3m aksjer i selskapet. De har nå da solgt seg under flaggegrensen på 5%. Deres tidligere eierandel var på 5,762m aksjer og 5,19% av selskapet. Skagen sitter da igjen med 3 481 981 aksjer eller 3,13% av selskapet.

VALUTA: Euro faller tirsdag som følge av frykt for Brexit etter positive "Nei" målinger. Eurorenter ned og flow inn i safe haven hvor spesielt Chf styrkes. Vi gjentar at det kan påregnes høy volatilet og store intradag utslag i Euro frem mot avstemmingen i Uk. Usd sideveis og åpner onsdagen 1.1375 med UsdIndex 93.80. I Asia fortsetter Aud å handle høyere på olje, råvarer og rente, mens Yen faller noe tilbake etter siste tids høyder. AudUsd 0,7435 med UsdYen 107.10 Kinas sentralbank opprettholder veksprognoser på 6,8 prosent, handelsbalanse falt mer en ventet hvor såvel import og eksporttallene var under forventningen. Nok positiv utvikling mot de fleste valutaer, fokus på olje som igjen drar med seg Oslo Børs. EurNok tester nivåer ned mot 9.20 som har vært siste tids lav, brudd her kan åpne veien ned mot 9.00. Vi får presisere at lavere EurNok kurs tilsier sterkere Nok . Fredagens Kpi tall kl 10 blir neste viktige makrotall her hjemme. Siste måneder har Kpi kommet høyere en NBs target på 2,5 prosent yy og fortsetter denne utvikling blir rentenedsettelse mindre sannsynlig. EurNok 9.2150, UsdNok 8.1050 og ChfNok 8,4000.

Vi legger til at dette er siste data ute ifht til Brexit meningsmålinger:

Salmar går ex utbytte NOK 10/aksje

Disclaimer

Innholdet i denne markedskommentar skal ikke oppfattes som et tilbud eller anbefaling om kjøp eller salg av finansielle instrumenter. Global Assets and Trading AS org nr 916 172 532 påtar seg intet ansvar for verken direkte eller indirekte tap som skyldes forståelse av eller bruk av innholdet i denne markedskommentar.