Morgenkommentar


God Morgen

Oljen handler på $52,65/fat, opp 2,19% siden samme tid i går og opp 0,3% siden midnatt. Lagertallene fra EIA bekreftet tallene fra API foregående dag med et lagertrekk på over 3mfat. Nye skogbranner i Kanada gjør at oljeselskapene Cenovus Energy Inc. og Canadian Natural Resources Ltd. må stenge ned produksjon samtidig som annen produksjon i Alberta blir startet opp igjen etter de tidligere skogbrannene. Dollarutviklingen hjelper også på oljeprisen.

SDRL: Selskapet utfører en debt-to-equty exchange der $50m av hovedstolen for 2017 obligasjoner blir konvertert til aksjer. Selskapet utsteder da 7,5m nye aksjer til en verdi på $2 (16,2 NOK). Som vi har skrevet tidligere venter vi flere utstedelser av aksjer mot gjeld og andre liknende restruktureringer. Utvanningsgraden er relativt liten på ca 1,5%, men kursen er ca 50% lavere enn gårsdagens sluttkurs.

SUBC: Vi tar inn selskapet i vår modellportefølje på bakgrunn av vårt oppgraderte syn på oljeprisen utover. Ta kontakt for mer info

VALUTA: Usd faller tilbake med økt tro på at renteøkning i Usa lar vente på seg, EurUsd handler igjen over 1.14 men vel innenfor siste tids range med UsdIndex 93.55. Store range bilde EurUsd 1,11-1,15 Råvarer derav metaller og olje nyter godt av siste dagers fallende Usd og stiger til nivåer ikke sett på lenge. Kina med fallende Kpi data. Yen handler sterkere på børs og safe haven grunnet usikkerhet rundt makro bilde i regionen. SørKorea kutter renten til rekordlave nivåer og synliggjør behov for stimuli og tiltak for å booste økonomien.

Norske styrket seg gjennom gårsdagen men falt noe tilbake utover kvelden. EurNok ble igjen avvist på 9,20 nivået og åpner torsdagen

9,23 etter å ha vært nede 9,2020 i går. UsdNok 8,10 mens ChfNok opp 8,45 grunnet kjøp av Chf som safe haven i forkant av UK avstemming og frykt for EU stabilitet som følge av et nei.

Disclaimer

Innholdet i denne markedskommentar skal ikke oppfattes som et tilbud eller anbefaling om kjøp eller salg av finansielle instrumenter. Global Assets and Trading AS org nr 916 172 532 påtar seg intet ansvar for verken direkte eller indirekte tap som skyldes forståelse av eller bruk av innholdet i denne markedskommentar.