Morgenkommentar


God Morgen

Oljen handler på $48,33/fat, relativt uendret fra fredag samme tid og siden midnatt.

Etter fredagens sjokknyhet om Brexit fikk markedene seg en støkk og vi så noen av de største Europeiske aksjemarkedene ned over 10% i perioden av handelsedagen. Britiske bankaksjer fikk hardest fart på nedsiden på fall på over 20%. Det kommer en melding på morgenkvisten at Den Europeiske Bankmyndigheten (EBA) planlegger å flytte fra London til enten Paris eller Frankfurt.

SUBSEA 7: Selskapet oppgraderes til kjøp fra hold hos Kepler Cheuvreux. Kursmålet heves til 93 NOK fra 75 NOK. Vi har et kursmål på 93 NOK som vi satt 8. juni.

DNB: JP Morgan oppgraderer selskapet fra undervekt til nøytral og hever kursmålet fra 88 NOK til 104 NOK. Vi er også positive til aksjen og kan se for oss kurser opp mot 115-120 NOK basert på kvartalstallene som ble levert 28. april.

VALUTA: Sentralbanker og politisk ledelse i flere land uttrykker deres tilstedeværelse og vil påse at markedene er stabile i etterkant av Brexit. SNB i Sveits intervenerte fredag, men markedet er fortsatt i safe-haven og risk-off modus. EurChf åpner uka 1.0750 som gir ChfNok over 8.80. og man bør følge nøye med på mer action fra SNB. Usd noe sterkere, 1.1030 mot Eur og UsdIndex på 96.26, råvarepriser faller noe tilbake av samme risk grunn. Norske kroner mot svake siden, fredag ble en heller volatil affære hvor range var 9.37-9.58. Kombo av liten valuta, fallende oljepris og generell usikkerhet slår negativt ut. Vi kan fortsatt forvente store intradagsbevegelser. Gbp fortsetter å få litt juling og handler ned i de fleste crosser. 1.35 mot Usd og 0.8215 mot Euro. GbpNok er 11.4875. Det er mye politisk spill i etterkant av torsdagen og en får følge nøye med på aktivitet hos ledelsen i de mest berørte landene, men med historie som fasit blåser de fleste stormer over.

Disclaimer

Innholdet i denne markedskommentar skal ikke oppfattes som et tilbud eller anbefaling om kjøp eller salg av finansielle instrumenter. Global Assets and Trading AS org nr 916 172 532 påtar seg intet ansvar for verken direkte eller indirekte tap som skyldes forståelse av eller bruk av innholdet i denne markedskommentar.