Morgenkommentar


God Morgen

Oljen handler på $46,78/fat, ned ca 2,2% i går samme tid, men opp 0,5% siden midnatt. EIA oljelagertall viste et fall på 2,5mfat mot ventet fall på ca 3mfat. Store intradagssvingninger, men vi er bare tilbake der vi var i forigårs.

NORWEGIAN AIR SHUTTLE: Selskapet har levert 2.kv tall som var relativt in line med forventningene. De kan vise til en topplinje på NOK 6 632m mot ventet NOK 6 606m, EBITDAR på NOK 1 965m mot ventet NOK 2 052m, og et nettoresultat på NKO 745m mot ventet NOK 732m. Så ingen overraskelser her. Gjelden har økt med ca 9% i kvartalet, grunnet forhåndsbetaling av nye fly, men også styrking av kronen mot både EUR og USD i kvartalet. Selskapet selv guider litt opp enhetskostnadene fra 0,37 til 0,38 NOK, hovedsakelig grunnet større wet lease kostnader. Selskapet fortsetter sin kapasitetsvekst med en total ASK vekst på 185, 12% på kortdistanse og 18% på langdistanse. De har fortsatt hedget 50% av drivstoffet for 2016 og 27% for 2017. Alt i alt et positivt resultat i en klima for flyselskaper som kan være utfordrende med terroren vi har sett i Europa, men noe som kanskje viser seg at i hvert fall får nordmenn bryr seg om da vi så kaoset med for få piloter her for kort tid siden.

STOREBRAND: Selskapet leverer 2.kv tall som er kraftig over forventningene til analytikerne. Selskapet kan vise til et konsernresultat før amortisering på NOK 798m mot ventet NOK 513m, et konsernresultat før skatt på NOK 684m mot ventet NOK 405m og et nettoresultat på NOK 715m mot ventet NOK 310m. Selskapet kan vise til en Solvens II-margin med overgangsregler på 172% mot ventet 173%. Uten overgangsregler er Solvens II-margin på 122% mot ventet 116%. Selskapet sier de kommer til å ha en utbytteandel fremover på 35% av konsernresultatet før amortisering etter skatt. Minimum halvt utbytte ventes for 2016. Gitt at selskapet leverer like bra i 2H som i 1H, kan man vente seg et utbytte på 0,97nok/aksje for 2016, og hadde de utbetalt fullt utbytte for året ville det vært på 1,95NOK/aksje, noe som gir en utbytteyield på 6,2% for inneværende år. Dette er litt over hva Gjensidige har og en del over hva som er ute av deres konkurrenter. Ser vi på peers er utbytteyield totalt på 5,85% for inneværende år og legger vi det til grunn for Storebrand kan vi regne oss frem til en aksjekurs på 33,37NOK eller 6,85% over gårsdagens stengning.

DETNOR: Selskapet leverer et resultat som ender relativt in line med forventningene. En topplinje på $256m mot ventet $236m, et driftsresultat på $74m mot ventet $32m og en bunnlinje $6m mot ventet $11m. Selskapet melde fusjon med BP Norge tidligere i år og har hatt en kraftig opptur siden . Vi venter ikke at disse tallene kommer til å ha en for stor påvirkning på kursen, da det er priset inn hvordan det nye selskapet kommer til å se ut i fremtiden.

VALUTA: Gode makro og selskapstall lover godt for den amerikanske økonomien, renter faller sammen med the green back. EurUsd handler 1.1120 med en UsdIndex på 96.20. Risk on og flow ut av safe haven svekker Yen og Chf, mens Gull handler sideveis i et råvaremarked som har relativt store intradagsbevegelser.

May ved roret i UK og lover gode utsikter for England på utsiden av EU så vil tiden vise om hun er slagkraftig nok til å levere.

Nok med store intradagsbevegelser mye på grunn av volatil oljepris. EurNok 9.35 med UddNok 8.42 og ChfNok 8.55.

Disclaimer

Innholdet i denne markedskommentar skal ikke oppfattes som et tilbud eller anbefaling om kjøp eller salg av finansielle instrumenter. Global Assets and Trading AS org nr 916 172 532 påtar seg intet ansvar for verken direkte eller indirekte tap som skyldes forståelse av eller bruk av innholdet i denne markedskommentar.


Siste innlegg