Morgenkommentar


God Morgen

Oljen handler på $42,20/fat, ned 4% siden samme tid i går, og flatt siden midnatt.

SUBSEA 7: Selskapet leverte tidligere i sommer et positivt resultat som slo analytikernes forventninger. Vi lanserte i juni vårt kursmål på selskapet på NOK 93. Selskapet kom opp i NOK 95 og har etter det vendt nedover sammen med oljeprisen. På månedsbasis har oljeprisen og Subsea en korrelasjon på 0,708 og vi har et oljeprisanslag $65/fat. Selskapet hadde da en sunn balanse med lav gjeld. Selskapet hadde da en Debt/Equity på 42%. Gjeldsgraden har gått litt på og ligger nå på 43%. Vi opprettholder vårt kursmål i påvente av mer styrke i oljemarkedet utover året, men nedgraderer til hold.

VALUTA: Amerikanske makrotall kom inn på nedsiden og Usd faller noe tilbake 1,1180 mot Euro og 0,9675 mot Chf. Usdindexen nede på 95,50.Inflasjonstall i dag blir viktige og gir ny næring til spekulasjon om rentebildet i Usa. I Japan er finansminister bekymret for Yen styrkelse, markedet har dog fokus på stimulipakkene som ikke matcher forventninger, UsdYen 102,00. I Australia ble renten kuttet og er nå på 1,5 prosent. Aud handler sideveis uten store utslag. Råvarepriser fortsetter å handle høyere mens oljeprisen er på siste dagers nivå som tar Cad noe svakere. Norge uten store nyheter så med oljeprisen på 42 Usdb nivået er Nok presset mot nedsiden 9,4850 mot Eur, 8,48 mot Usd og SekNok 0,9890.

Disclaimer

Innholdet i denne markedskommentar skal ikke oppfattes som et tilbud eller anbefaling om kjøp eller salg av finansielle instrumenter. Global Assets and Trading AS org nr 916 172 532 påtar seg intet ansvar for verken direkte eller indirekte tap som skyldes forståelse av eller bruk av innholdet i denne markedskommentar.


Siste innlegg
Arkiv
Følg oss
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square

© Copyright 2016 Global Assets AS. All Rights Reserved.