Morgenkommentar


God Morgen

Oljen handler på $44,5/fat, opp 1,62% siden samme tid i går, og opp 0,54% siden midnatt.

DNO: Refinansieringsforslaget ble godkjent på generalforsamlingen. Vi ser at da at oppkjøpet av Gulf Keystone fra DNO blir gjennomført og vi ser dette som positivt fremover. Gulf Keystone har hovedproduksjon på Shaikanfeltet der de har en 75% eierinteresse. Dette feltet produserer pt 30kfpd og har et potensiale opptil 55kfpd. Vi tar inn DNO til en kjøpsanbefaling med kursmål NOK 12. Full analyse ligger på våre hjemmesider. Vi legger til at DNO har mottatt betaling for produksjon på Tawkefeltet i dag.

VALUTA: Amerikanske dollar handler noe sterkere med gode makro og renteforventninger. EurUsd 1.1090 og 0,9790 mot Chf. UsdIndex over 96. Olje og råvarer handler høyere, positivt for Aud og Cad. Yen faller tilbake med positiv børs og handler over 102 mot Usd. I Norge var fredags industritall langt svakere enn forventninger og sendte krona svakere dette tiltross for høyere oljepris. Spekulasjon om rentekutt ble igjen tema og ny spenning i forkant av onsdagens inflasjonstall. EurNok åpner uka 9,44 mens UsdNok handler i overkant v 8,50

Disclaimer

Innholdet i denne markedskommentar skal ikke oppfattes som et tilbud eller anbefaling om kjøp eller salg av finansielle instrumenter. Global Assets and Trading AS org nr 916 172 532 påtar seg intet ansvar for verken direkte eller indirekte tap som skyldes forståelse av eller bruk av innholdet i denne markedskommentar.


Siste innlegg