Morgenkommentar


God Morgen

Oljen handler på $44,80/fat, relativt flatt siden samme tid i går, men ned 0,30% siden midnatt. Oljeprisen falt cirka en dollar fra toppen etter at API oljelagertall viste en vekst på 2,09mfat mot ventet 1,5mfat.

SUBSEA 7: Selskapet kjøper opp Swagelining Limited. Swagelining designer og installerer polymerfôring til undersjøiske rør og kabler for å hindre rust. Et positivt tegn og et ventet tegn at de store kjøper opp de små. Ingen info enda om størrelsen på oppkjøpet. Vi har en en holdanbefaling på Subsea 7 med et kursmål på NOK 93.

YARA: Selskapet kjøper opp Tata Chemicals sin ureavirksomhet i India for USD 400m. Yara kjøpte altså avdeling for en Price/Sales på 1,14x og en Price/EBITDA på 11,43x. Yara prises selv til en P/Sales på 0,78x på 2016 estimater og peers på 1,38x. Yara prises på en P/EBITDA for 2016 på 4,58x. Så vi vurderer at kjøpet var litt i det dyreste laget, men ikke noe hårreisende.

BANK: Både Sparebanken Møre og Sparebank 1 SR Bank leverte tall i morgentimene. For SR Bank var inntektene relativt in-line, men høyere tap enn ventet dro resultatet ned. SR Bank tar også høyde for større tap utover og hever guidingen sin fra NOK 500-700m til NOK 700-900m. SR Bank er den banken av de mindre uavhengige bankene som har størst mengde utlån til bedriftsmarkedet man må vente større tap der fremover enn andre uavhengige banker. Sparebanken Møre kan vise til et bedre resultat da tapene var lavere enn ventet. Møre har også hatt en bra vekst mot privatmarkedet noe som gir lavere risiko for tap og mer stabil drift utover. Kostnadsandelen i forhold til inntekter utgjorde 38,5% noe som er en reduksjon på 3,9 p.e. fra samme periode i fjor. Samme trend her som i de større bankene, fokus på å kutte i kostnader for å leve på lavere marginer fremover. Vi er positive til sparebanker som har stort fokus på privatmarkedet. For mer informasjon om hvordan investere i disse sparebankene er det bare å ta kontakt.

VALUTA: Uttalelser fra BOE medlem om mulig behov for mer stimuli og rente ned til 0 om QE program ikke fungerer som ønsket svekket Pund tirsdag. Pund handler 1.3050 om Usd etter en tur under 1,3000 tirsdag og 0,87540 mot Euro. I Usa kom Feds rentepolitikk igjen i fokus og markedet viser usikkerhet på tiden for renteøkning. Usd faller tilbake, 1.1150 mot Usd. Aud og Cad sterkere med råvarepriser, men handler innenfor siste periodes ranger. Krona styrket seg med oljeprisen og stigende børs. Vi ser EurNok godt inne i 9,20-9,40 rangebildet. Pund handlet under 11 i går og styrkelsen opprettholdes. Vi får inflasjonstall i dag kl 10. Siste periode har kpi tallene kommet høyere enn Norges Banks target nivå som er 2,5 prosent. Boligpriser, kraftig økning av nordmenns gjeld og høyere en NBs inflasjonsmål er alle momenter som tilsier at renten ikke settes ned og gir press for en styrket krone. EurNok 9.3450 med UsdNok 8.38 og PundNok 10.9450

Disclaimer

Innholdet i denne markedskommentar skal ikke oppfattes som et tilbud eller anbefaling om kjøp eller salg av finansielle instrumenter. Global Assets and Trading AS org nr 916 172 532 påtar seg intet ansvar for verken direkte eller indirekte tap som skyldes forståelse av eller bruk av innholdet i denne markedskommentar.


Siste innlegg
Arkiv
Følg oss
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square

© Copyright 2016 Global Assets AS. All Rights Reserved.