Morgenkommentar


God Morgen

Oljen handler på $48,03/fat, opp 1,54%, men ned 0,12% siden midnatt. Fortsatt en sterk oljepris etter flere og flere rykter fra OPEC og andre aktører om en prissamarbeid utover.

AMSC: American Shipping Company erklærer et utbytte på 15,9% p.a basert på gårsdagens stengningskurs. Det har vært flere investorer i markedet som søker god utbytteyield som har valgt AMSC den siste tiden. Selskapet har posisjonert seg slik t de omfattes at the Jones Act, noe som opprettholder barrierer for konkurrenter inn i markedet. For de som ønsker et yieldplay utover kan dette selskapet være spennende.

OPERA: Selskapet melder at det er en endring i den nye avtalen mellom konsortiet og selskapet. Opera beholder Skyfire og Surf Easy og EV reduseres fra USD 600m til USD 575m. Restruktureringen i selskapet er gjennomført riktig og USD 180m er allerede på konto og USD 20m på vei inn. Etter regulativ godkjenning vil konsortiet overføre de resterende USD 275m til Opera. Ledelsen i Opera har hintet frempå at denne summen, USD 575m, skal gå til aksjonærene. Dette vil tilsvare et engangsutbytte på USD 3,89/aksje.

FARSTAD: Selskapet velger å utsette kvartalsfremleggelsen da de er i kompliserte gjeldsforhandlinger.

VALUTA: Markedet i Østen er bekymret for veksttallene i regionene. Økt tro på behov for nye stimulipakker skaper usikkerhet. Yen blir safe haven og styrker seg, vi ser 100.30 handles. En viss spenning til om 100 nivået holder eller blir tatt ut. BoJ har tidligere snakket Yen svakere på disse nivåer. Usd faller noe tilbake og det hovedsakelig makrobildet som styrer, sist dagers lavere enn forventede tall gir økt tro på at renter holdes uendret. EurUsd 1,12. Krona faller noe tilbake på morgenkvisten til tross for det positive bildet i olje. 9,20 nivået mot Euro har lenge vært viktig og etter å ha sett 9,15 siste dager er vi igjen 9,20

UsdNok 8,20 mens Pundet handles under 10,60. Oljepris vil i det korte bildet være førende i utviklingen av Nok. Range 9,18-9,28 mot Euro, men økt følsomhet under 9,15.

Disclaimer

Innholdet i denne markedskommentar skal ikke oppfattes som et tilbud eller anbefaling om kjøp eller salg av finansielle instrumenter. Global Assets and Trading AS org nr 916 172 532 påtar seg intet ansvar for verken direkte eller indirekte tap som skyldes forståelse av eller bruk av innholdet i denne markedskommentar.


Siste innlegg