Morgenkommentar


God Morgen

Oljen handler på $49,79/fat, opp 2%, men flatt siden midnatt. EIA oljelagertall viste et fall på 2,5mfat.

MHG: Selskapet leverte 2.kv tall i dag. Driftsinntekter endte på €832m mot ventet €798m. Operasjonell EBIT kom inn på €149m mot ventet €147m og resultat før skatt endte på €90m mot ventet €146m. For halvåret har selskapet oppnådd en operasjonell EBIT på €260,9m. Selskapet slaktet 87 159 tonn fisk i 2.kv. De slaktet 96 613 tonn i 1.kv. noe som gir oss for H1 totalt volum på 183 772 tonn. De tar selv ned slakteestimatet for året fra 414 000 tonn til 400 000 tonn, noe som gir gjenværende volum for året 216 228 tonn. Ser vi på forwardprisene som meldes i dag av Fish Pool, ligger snittprisen for H2 på €6,53/kg. Med det gjenværende laksevolumet vil dette gi en inntjening for farming på €1412m for H2, noe som gir en total inntjening for 2016 på €3053m. Dette bør med kostnadsbilde de hadde i 2.kv en operasjonell EBIT €546m. Dette gir selskapet en EV/OP.EBIT for året 15,8x. Vi opprettholder vår holdanbefaling med kursmål NOK 130.

DNO: Selskapet leverte 2.kv tall i dag. Driftsinntekter kom inn på $61m mot ventet $65m. EBITDA på $30 mot ventet $29m og et nettoresultat på $4m mot ventet $2. Selskapet hadde et bra kvartal sett fra produksjonssiden med en vekst på 27% fra 1.kv fra 97 000 foepd til 122 900 foepd. Tawkeproduksjonen stod for 117 000 foepd hvor 115 400 foepd ble eksportert via Tyrkia. DNO planlegger også å drille fem nye brønner noe som de mener kan øke produksjonen til 135 000 foepd. Selskapet viser også til at regelmessige betalinger støtter investeringer i Tawke-feltet. Vi mener at på bakgrunn av det mulige oppkjøpet av Gulf Keystone og en oljeminister i Irak som er mer åpen for avtaler er DNO et spennende case utover.

QFR: Selskapet varsler emisjon for å finansiere Slovenia-prosjektet og andre tildelte kontrakter. De vil be styret om å øke selskapets aksjekapital med inntil 25%.

VALUTA: Referatet fra siste Frd møte viser uenighet om tiden for neste renteoppgang. Flere ønsker i løpet av tidlig høst mens flertallet vil se an økonomiske data og den globale utvikling. Usd faller tilbake, 1.1320 mot Euro og UsdIndex under 94,50. Aud stiger med råvarer og gode arbeidstall, Yen fortsetter på sterke siden etter lavere import tall mens eksport holder forventninger. Yen handler 100 mot Usd. Råvarer stiger jevnt og vi tar med at Aluminium tester 1700 Usdt. Gbp styrker seg sakte og siste inflasjonstall og gode arbeidstall hovedgrunn, rentekutt mindre sannsynlig, 1.3075 mot Usd. Chf og Gull mot sterke siden, risk off modus og mange ser etter safe havens inntil markedet presenterer bedre utsikter. Norske kroner handler i asymmetrisk med den stige oljeprisen og faller tilbake til 9,25 nivået. Det er lit er lite med viktige makro tall i nærmeste dager så renter og oljeprisen vilvære ledende indikatorer. UsdNok 8,1775 med GbpNOk 10,68 og SekNok 0,9740 Vi tar til slutt med at referat fra siste ECB møte kommer ut i dag .

Disclaimer

Innholdet i denne markedskommentar skal ikke oppfattes som et tilbud eller anbefaling om kjøp eller salg av finansielle instrumenter. Global Assets and Trading AS org nr 916 172 532 påtar seg intet ansvar for verken direkte eller indirekte tap som skyldes forståelse av eller bruk av innholdet i denne markedskommentar.


Siste innlegg