Morgenkommentar


God Morgen

Oljen handler på $49,30/fat, opp 0,9% siden samme tid igår, men ned 0,42% siden midnatt. Etter uttalelser fra Iran om at de vil kanskje er med initiativer som drar opp oljeprisen.

NRS: Norway Royal Salmon leverte i dag 2.kv tall. Selskapet kan vise til en topplinje på NOK 995m mot ventet (FactSet) NOK 1,1mrd. Operasjonell EBIT kom inn på NOK 168,5m mot ventet NOK 166m. Selskapet guider litt ned totalt slaktevolum på året fra 27 500 tonn til 27 000 tonn. De kan vise til en EBIT/kg på NOK 25,33 tilsvarende slik 1.kv. så ut. Vi estimerer ut året at lakseprisene skal litt ned og ser en operasjonell EBIT på ca NOK 600m. Selskapet handles i dag til en EV/OP.EBIT. på 10,49x basert på våre estimater for 2016 tall. Vi mener at en fair prising her ligger rundt 12x EV/OP.EBIT. på 2016 tall, noe som gir oss et kursmål på NOK 146/aksje.

AVANCE: Selskapet leverte 2.kv. tall i dag. Selskapet kan vise til TCE inntekter på $19,21m mot ventet $22m. Selskapet fikk en EBITDA på $7m mot ventet $11m og et nettoresultat på $-14,5m mot ventet $-4m. Selskapet melder at de kutter utbytte, noe som var ventet av markedet. Tallene var svakere over hele linja. Det svake 2. kvartalet reflekterer økningen i tonnasje i markedet og en nedgang i LPG handelsaktivitet. Selskapet hadde en utnyttelsesgrad på 92% mot 89% fra 1.kv, gikk alle disse på ekstremt lave spotrater, noe vi ser i regnskapet. LPG sektoren var for et år siden den sektoren som var regnet som de mest stabile sektoren innenfor shipping, men som nå har blitt kasta ut av en del porteføljer. Gitt den burn raten selskapet har vist på kontantsiden vil de slippe å innhente mer kapital i en god stund fremover. Dette er en sektor som sliter nå, men estimatene har blitt kuttet kraftig fra før av.

VALUTA: Markedet handler innenfor smale ranger siste døgnet og tiltross for Nordkoreansk rakett oppskytning ser ikke riskbildet til å ha forandret seg mye. EurUsd handler 1,1290 med range 1,1288-1,1312 siden midnatt. UsdIndex 94,60. Yen har så langt ikke rørt på seg og vaker i nivået rett over 100 mot Usd. Safe haven status i Østen kan fort gi rom for styrkning om nattes militære aksjon utvikler seg. Råvarevalutaene Aud og Cad noe svakere med oljeprisen, 0,76 mot usd og 1,2930. I Norge kommer arbeidstall (Aku 4,7) og investeringstall kl 10,00 Avvik fra konsensus ( 153 mrd) her kan gi utslag i rente, valuta og på børsen. EurNok 9,2850 med UsdNok 8,22. Pundet holder på siste dagers gode trend, 10,83 mot Nok og 1,3175 mot Usd.

Disclaimer

Innholdet i denne markedskommentar skal ikke oppfattes som et tilbud eller anbefaling om kjøp eller salg av finansielle instrumenter. Global Assets and Trading AS org nr 916 172 532 påtar seg intet ansvar for verken direkte eller indirekte tap som skyldes forståelse av eller bruk av innholdet i denne markedskommentar.