Morgenkommentar


God Morgen Oljen handler på $49,07/fat, ned 0,47% siden samme tid igår, men opp 0,29% siden midnatt. EIA oljelagertall viste en lagervekst på 2,5mfat i går kveld.

SALMAR: Selskapet leverte 2.kv. tall som viser et sterk operasjonell drift. Selskapet kan vise til NOK 2288m i driftsinntekter mot ventet NOK 2135m. Operasjonell EBIT endte på NOK 732m mot ventet NOK 667m, altså ~10% over ventet. Slaktevolumet var på 32 200 tonn mot ventet 29 500 tonn fisk. Selskapet kan vise til en god EBIT/kg på NOK 22,74. Vi estimerer en EBIT/kg i snitt for selskapet ut året på NOK 22. Selskapet har da 40% av volumet på kontrakt for andre halvår. Basert på dette tallet og volumet de selv har guidet for året mener vi at selskapet prises til en 2016e EV/OP.EBIT på 11,72x. Med en EV/OP.EBIT på 12-12,5x kan man regne seg frem til et kursmål NOK 235-245.

DNB/NORDEA: Selskapene slår seg sammen i Baltikum. Nordea og DNB har henholdsvis EUR 8mrd og EUR 5mrd i eiendeler. Selskapene skal ha lik stemmerett, men det økonomiske eierskapet fordeles i henhold til enhetenes relative egenkapitalverdi ved sluttføring av transaksjonen. Transaksjonen er avhengig av myndighetenes godkjennelse og betingelser.

SDRL: Selskapet leverte tall i dag. Vi mener at det viktige å følge med på for dette selskapet utover er hvordan gjeldsrestruktureringen håndteres. NIBD/EBITDA(siste 12m) ligger nå på 4,18x vs 4,02 fra forrige kvartal. Så vi ser fortsatt her at gjeldsgraden øker fremover.

VALUTA: Usd handler litt sterkere siden i går, 1,1275 mot Eud og Usdindex er på 94,70 (https://en.wikipedia.org/wiki/U.S._Dollar_Index). Makrotall i går kom inn lavere en forventet, men la ingen negative føringer for Usd. Den generelle risikoappetitt endret siden i går. I Kina uttalte PBoC at de vil tilføre likviditet da markedet var bekymret for dette. Yuan satt til 6.66 mot Usd med frs 6.64 Asiatiske børser hovedsaklig med rød tall torsdag uten de store valutabevegelser . Yen fortsatt i overkant av 100 mot Usd. Her hjemme kom arbeidstall og industri tall på linje med forventninger i går og frykten for dårlige nyhterer uteble, krona styrket seg. Aku ledighet på 4,8 og diskusjonen raser blandt økonomene om glasset er halv fullt eller halvtomt for den videre utviklingen av norsk økonmi. Dagens NB forventingsundersøkelse kan gi nye føringer. EurNok handler under 9,25. UsdNok 8,2025 med SekNok 0,9775. Pundet trekker videre mot oppsiden og vi har 1,3225 mot Usd på morgenkvisten mens 10,86 handles mot Nok.

Vi tar med at IFO indeksen kommer fra Tyskland i dag, utover det er de fleste øyner på Fed og Yellen i morgen.

Disclaimer